پروژه های انجام شده

Author:

شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان (سهامی خاص)    
   
1)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری 10باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال 1389(10کمپرسور دلتا ,9 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور گرینفیلد)
2)بهره برداری 5 باب جایگاه CNG  شهرداری تهران درسال 1390
3)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری 7باب جایگاه CNG شهرداری تهران 91-1390( 7 کمپرسور دلتا ,6 کمپرسور کوانشین , 2 کمپرسور گرینفیلد)
4)تعمیرات ونگهداری 4باب جایگاه CNG اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه (2کمپرسور LMF , 4 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور ساگس)
5)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور شرکت خودروسازی سایپا (زامیاد)( 1کمپرسور دلتا )
6) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه تلویزیون مشهد ( 1کمپرسور دلتا )
7) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  معراج مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )
8) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  پایگاه چهارم شکاری مشهد ( 1کمپرسور کوانشین )
9) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  تاکسیرانی اراک ( 1کمپرسور کوانشین )
10) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  فدک  کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
11) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  گلشن  کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
12) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  شیرازی  قم ( 1کمپرسور کوانشین )
13) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 3 کمپرسور جایگاه  شهرداری رشت ( 3کمپرسور LMF )
14) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  دارابی کرمانشاه ( 1کمپرسور آژیرا )
15) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  امیر اشرف همدان ( 1کمپرسور فورنوگس)
16) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  حصارک کرج ( 1کمپرسور فورنوگس)
17) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  صادقی  چالوس ( 1کمپرسور کوانشین )
18) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  غزال شمالی خرم دره  شرکت آسا گستر ایرانیان( 1کمپرسور گرینفیلد )
19) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  شهرداری نور شرکت پوریا امیر کبیر ( 1کمپرسور گرینفیلد )
20) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  چترود  کرمان ( 1کمپرسور کوانشین )
21) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  کن گان  عسلویه ( 1کمپرسور کوانشین )
22) ) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  کشاورزی کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
23) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  قطار شهری مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )
24) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه شهرداری  زرین آباد زنجان( 1کمپرسور کوانشین )
25) قرارداد تعمیر نگهداری جاری جایگاه های خصوصی CNG در سراسر کشور 65 جایگاه سال 1393 -1394
26) طراحی ,نصب  و راه اندازی 18 باب  جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در استان های تهران ,گیلان ,کرمان ,هرمزگان مشهد ,کردستان و چهار محال بختیاری
 و…