پروژه های انجام شده

شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان (سهامی خاص)         ۱)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری ۱۰باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال ۱۳۸۹(۱۰کمپرسور دلتا ,۹ کمپرسور کوانشین ,۲ کمپرسور گرینفیلد) ۲)بهره برداری…

ادامه خواندن