CNG های استان ماهانه ۵۴ میلیون متر مکعب گاز مصرف می نمایند

Author:
آرمان تبریز-ماهانه ۵۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل جایگاه های استان می شود.

به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل با اعلام این خبر گفت: با مصرف این مقدار گاز توسط وسایل نقلیه استان در واقع از مصرف بنزین صرف نظر شده که این جایگزینی علاوه بر سود اقتصادی برای صاحبان وسایل نقلیه، صرفه جویی در اقتصاد ملی و تاثیرات مثبت زیست محیطی را به همراه دارد.

سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: استفاده بهینه از منابع انرژی، بهبود شرایط محیط زیست و جایگزینی سوخت خودروها با گاز طبیعی از مهمترین مزایای بکارگیری گاز طبیعی می باشد که در همین راستا شرکت گاز آمادگی دارد نسبت به تامین گاز متقاضیان مصارف عمده استان اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون استان آذربایجان شرقی دارای  ۱۶۰ جایگاه عرضه گاز می باشد، تصریح کرد: تعداد۵۰ جایگاه مربوط به کلانشهر تبریز و ۱۱۰ جایگاه مربوط به شهرستان های استان می باشد.

منبع: www.armantabriz.ir