60 درصد جایگاه های CNG ایلام گواهی استاندارد گرفتند

Author:

ایلام – ایرنا – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: بیش از 60 درصد از جایگاه های عرضه سوخت CNG در استان تاکنون گواهی استاندارد دریافت کرده اند.

علی اصغر چاغروندی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 22 جایگاه عرضه سوخت CNG در استان فعال است که از این تعداد تاکنون 13 جایگاه موفق به اخذ تائیدیه از شرکت های بازرسی فنی تحت نظارت اداره کل استاندارد ایلام شده اند.
وی افزود: چهار باب از جایگاه های عرضه سوخت CNG در سطح استان در مرحله مقدماتی بازدیدهای ادواری شرکت های بازرسی فنی هستند که به محض اجرای فرآیند یکسان سازی و ارتقاء سطح ایمنی به تایید نهایی رسیده و به جمع جایگاه های عرضه سوخت CNG استاندارد شده می پیوندند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام تاکید کرد: پنج باب دیگر از مجموع 22 باب جایگاه عرضه سوخت CNG در سطح استان نیز در انتظار تاییدیه معرفی شرکت های بازرسی فنی واجد شرایط به آنها هستند و بلا تکلیف مانده اند.
چاغروندی یادآور شد: مهلت انجام فرآیند یکسان سازی و ارتقاء سطح ایمنی تا پایان شهریورماه سال جاری به مالکان و متصدیان جایگاههای عرضه سوخت CNG استان ابلاغ شده است.
به گزارش ایرنا، از مجموع 55 باب جایگاه عرضه سوخت در استان ایلام 22 باب جایگاه عرضه سوخت CNG در حال ارائه خدمت به مردم هستند که از این تعداد 14 باب به صورت دو منظوره(مایع و CNG) و هشت باب نیز به صورت تک منظوره فعالیت دارند.

منبع: www.irna.ir