40 هزار تلمبه و نازل بنزین آماده ارائه خدمات با نرخ جدید سوخت

Author:

 رئيس بازرسي فني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام کرد

2188840 86040 هزار تلمبه و نازل بنزین آماده ارائه خدمات با نرخ جدید سوخت

14 هزار تلمبه و 26 هزار نازل در بيش از 3 هزار جايگاه عرضه سوخت، آماده خدمت رساني به مردم در فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست.

 به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا)، رئيس بازرسي فني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اين که بازرسي فني ستاد و مناطق 37 گانه آن، همچون ديگر بخش ها براي ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه ها، آماده است، گفت: هم اکنون بيش از 98 درصد تلمبه هاي عرضه سوخت سراسر کشور فعال است و دو درصد باقيمانده نيز با اتمام تعميرات، تا قبل از اعلام نرخ جديد بنزين در مدار استفاده قرار مي گيرد.

**حضور بازرسان فني در جايگاه‌ها پس از اعمال نرخ جديد

عليرضا کامياب با تاکيد بر اينکه براي ورود به فاز دوم هدفمندي مشکلي وجود ندارد، تصريح کرد: در زمان اعلام نرخ جديد بنزين، گروههاي بازرسي فني نيز براي تنظيم صورتجلسه افزايش نرخ و موجودي برداري (پيش از اعلام و اعمال نرخ جديد و پس از آن) در جايگاهها حضور خواهند داشت.

به گفته وي جايگاهداران نيز در جايگاهها حضور خواهند داشت تا بر عرضه سوخت با نرخ جديد نظارت و در صورت بروز مشکل احتمالي به آن رسيدگي کنند.

کامياب تصريح کرد: جايگاهدارن بازوهاي بازرسي فني هستند و با کمک آنها تغيير نرخ بنزين در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به نحوي مطلوب انجام مي شود.

**نظارت مداوم بر سلامت نازل‌هاي سوخت

رئيس بازرسي فني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: تجربه نشان مي دهد با اعلام نرخ جديد بنزين به دليل ظرفيت سازي ها، پيش بيني ها و اطلاع رساني هاي انجام شده، ازدحامي در جايگاه هاي عرضه سوخت نخواهد شد.

وي نظارت بر سالم و کارا بودن تلمبه ها و نازل ها( البته از قبل نيز به آن توجه شده است) اطمينان از توجيه کارکنان جايگاه ها نسبت به تغيير نرخ جديد بنزين و ارائه توضيح به مراجعان در صورت نياز، همچنين اطمينان از نصب بنرهاي آگاه کننده از تغيير نرخ بنزين در زمان اعلام و نظارت بر تغيير نمايشگر هاي تلمبه ها از ريال به تومان ( به دليل محدويت در رقم) را از جمله وظايف واحد بازرسي فني برشمرد.

کامياب گفت: جلوگيري از هرگونه شائبه براي مشتريان، نظارت بر تنظيم تلمبه ها و آزمايش آنها با پيمانه هاي معيار در سراسر کشور، همچنين برخورد با متخلفان کم فروش يا گران فروش و يا عرضه نکردن فرآورده هاي نفتي از طريق کميته رسيدگي به تخلف متخلفان فعال در ستاد و مناطق 37 گانه نيز بخش ديگري از مسئوليت هاي بازرسي فني است

 

 

منبع: www.yjc.ir