23 جايگاه سوخت گاز در خراسان‌جنوبي فعال است

Author:

خراسان‌جنوبي   مديرعامل شركت گاز استان خراسان‌جنوبي با بيان اينكه مصرف گاز CNG در استان به عنوان سوخت پاك خودروها رو به افزايش است گفت: در حال حاضر تعداد 23 جايگاه CNG در سطح استان فعال است.  فرشيد دشتي در مصاحبه با «تعادل» در بيرجند با اشاره به افزايش 12درصدي مصرف گاز فشرده طبيعي در استان طي سال جاري به نسبت مشابه سال قبل، اظهارداشت: از ابتداي امسال تاكنون بيش از 35ميليون مترمكعب گاز به جايگاه‌هاي CNG استان تحويل گرديده است.  وي تصريح كرد: باتوجه به استقبال مردم از اين سوخت پاك به جاي بنزين، روند مصرف گاز طبيعي فشرده در استان خراسان جنوبي رو به افزايش است.  مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبي با بيان اينكه راه‌اندازي جايگاه‌هاي سوخت گاز طبيعي در كشور و استان در راستاي افزايش سطح رفاه جامعه موجب صرفه‌جويي در مصرف بنزين نيز مي‌گردد ابراز اميدواري كرد: در سال‌هاي آتي با افزايش تعداد جايگاه‌هاي دو منظوره در مسير جاده‌هاي استان، زمينه استفاده بهينه و ارتقاي آسايش هم‌استاني‌هاي محترم فراهم گردد.