10 جایگاه سوخت سی ان جی استان بوشهر از ایمنی لازم برخوردار نیستند

Author:

بوشهر-ایرنا-مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: 10 جایگاه سوخت سی ان جی این استان از ایمنی لازم برخوردار نیستند و در صورت بی توجهی مالکان و تداوم این روند از هفته آینده پلمب آنها آغاز می شود.

محمد رحیم بهره مند پنج شنبه شب درگفت و گو با ایرنا افزود: داشتن ایمنی و استاندارهای لازم در جایگاه های سی ان جی از موارد مهم برای اداره کل استاندارد تلقی شده که در صورت رعایت نشدن این مهم ناگزیر به پلمب آنها هستیم.
وی یادآورشد: در استان بوشهر 34 جایگاه سی.ان.جی وجود دارد که از این شمار سه جایگاه آن غیرفعال است و از 31 جایگاه فعال نیز 10 جایگاه آن فاقد ایمنی مورد نیاز هستند.
بهره مند افزود: برای هر جایگاه سوخت سی.ان.جی به لحاظ ایمنی شاخص هایی در نظر گرفته شده است که 16 مورد از این شاخص ها از حداقل ها برای فعالیت یک جایگاه سوخت محسوب می شوند.
وی در ارتباط با اقدام های صورت گرفته برای استانداردسازی جایگاه های سی.ان .جی در استان بوشهر اظهارداشت: با وجود برگزاری نشست هاب مکرر و ارائه آموزش های لازم 10 جایگاه سی.ان.جی اقدامی برای ایمنی این جایگاه‌ها انجام ندادند.
بهره مند اظهارداشت: باتوجه به اینکه جایگاه های غیرایمن جان شهروندان را به مخاطره می اندازد در راستای رسالت خود آنها را شناسایی و پس از اینکه تذکرهای لازم به مالکان آنها داد شد در صورت اقدام نکردن به موقع نسبت به پلمب آنها اقدام می شود.
وی با اشاره به واقع شدن استان بوشهر در منطقه مرطوب اظهارداشت: پوسیدگی و زنگ زدگی از موضوعات مهم در غیرایمن شدن جایگاه های سوخت است و با این شرایط برخی از مخازن و اتصالات دچار پوسیدگی و نشتی می شوند.

منبع: www.irna.ir