۲ دلیل کاهش رشد جایگاه های CNG

Author:

 

پرشین خودرو: رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی دو علت روند کاهشی رشد جایگاه های عرضه کننده گاز طبیعی را تشریح کرد.

به گزارش «پرشین خودرو»، ادرشیر دادرس درباره علت کاهش رشد ساخت جایگاه های سی.ان.جی در سال گذشته و جاری گفت: دولت به اندازه کافی سرمایه گذاری و ساخت وساز در این زمینه انجام داده است اکنون ساخت جایگاه های عرضه گاز طبیعی باید از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود.

وی گفت: متأسفانه بخش خصوصی به دلیل نبود زمین مناسب به ویژه در کلانشهرها برای حضور در این بخش استقبال نمی کند. از سوی دیگر کارمزد پایه و ویژه جایگاه ها باید تعدیل شود تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تشویق شود.

این جایگهاه دار اظهار کرد: در صورت بازنگری در چهار کارمزد جایگاه های عرضه کننده سی.ان.جی ( کارمزد پایه، ویژه، درجه بندی و ظوابط فنی و تعمیر و نگهداری) سرمایه گذاران بخش خصوصی از ساخت جایگاه استقبال می کنند.

به گزارش تسنیم، از سال 1384 که موضوع دومنظوره شدن جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های مایع به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران محول شد تا پایان سال 92 در مجموع تعداد 2171 جایگاه عرضه سوخت سی.ان.جی به ‌صورت تک ‌منظوره و دومنظوره در سراسر کشور ساخته شد.

در سال 93 در مجموع در سراسر کشور 91 باب جایگاه سی.ان.جی به بهره برداری رسید. همچنین در سه ماه نخست امسال نیز در مجموع در سراسر کشور 15 جایگاه جدید عرضه گاز طبیعی ساخته شد.

هم اکنون تعداد جایگاه های عرضه سی.ان.جی به 2277 باب رسیده است؛ در واقع در حال حاضر در مجموع با 13 هزار و 104 نازل سوخت‌گیری، ظرفیت اسمی عرضه گاز طبیعی 2.5 میلیون مترمکعب در هر ساعت است.

منبع: www.tnews.ir