۲۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در خراسان جنوبی توزیع شد

Author:

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از 200 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان توزیع شد.

به گزارش مرور نیوز، علی اصغراصغری بیان کرد: علیرغم بعد مسافت با مبادی تأمین فرآورده های نفتی، خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته روند تأمین، توزیع و ذخیره سازی سوخت شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از 200 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح خراسان جنوبی توزیع شد.

اصغری با بیان اینکه طی این مدت 9 کیلوگرم CNG در استان مصرف شده است، گفت: این میزان نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی اظهار کرد: CNG می تواند به عنوان سوخت پاک جایگزین خوبی برای بنزین موتور باشد.

وی بیان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیون لیتر نفت کوره به کارخانه سیمان باقران تحویل داده شده است.

اصغری اظهار کرد: در حال حاضر خراسان جنوبی با بهره گیری از 77 باب جایگاه عرصه بنزین و نفت گاز و 24 باب جایگاه عرصه CNG ، آمادگی کامل را برای تأمین سوخت مورد نیاز تمامی بخش های مصرف دارد.

منبع: www.moroornews.com