کاهش 20درصدی قیمت سوخت CNGنسبت به بنزین در 6 ماهه دوم سال جاری

Author:

به گزارش خبرخودرو، رییس هیات مدیره انجمن صنفیCNGکشور ، افزایش مصرف CNG را منوط به کاهش قیمت آن عنوان کرد و افزود : البته این مساله در دستور کار انجمن صنفیCNGکشور قرار گرفته است و پیشنهاد آن به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه داده شده و امید می رود ظرف 6 ماهه دوم سال جاری شاهد کاهش 20 تا 25 درصد قیمت CNGنسبت به بنزین باشیم.

دادرس در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه آغاز طرح دو منظوره جایگاه های سوخت که از سال 84 آغاز شده از اهرم های کمک کننده در توسعه ناوگان حمل و نقل CNGبوده است ، خاطرنشان کرد: از روز گذشته شاهد اجرای طرح الزام معاینه فنی برای خودروهای باسوخت CNG‌هستیم که در این طرح رانندگان باید در کنار معاینه فنی اولیه خود یک معاینه فنی دیگر که در آن تست مخزن گاز خودروهاانجام می شود را دارا باشند.

وی افزود: اجرایاین طرح به افزایش ضریب ایمنی خودرو کمک میکند و باعث ارتقای کیفیت خودروهای گازسوز می شود.

وی با بیان اینکه آغاز این طرح با تاخیر بوده است ، افزود: باید اجرای این طرح هرچه سریعتر برای همه شهرها اجرایی شود.

این تحلیلگر اقتصاد و انرژی افزود: برای شروع اولیه حداقل استاندارد و اقدامات و ملاحظات ایمنی درطرح مذکور در نظر گرفته شده است و با توجه به رد شدن سه برابری خودروها از این معاینات امید میرود شاهد کاهش مصرف این سوخت در کشور باشیم .

دادرس همچنین بهترین راه گذر از تنگناهای موجود در حوزه تولید داخلی خودروهای دوگانه سوز را افزایش تولید این خودروها در کارخانه ها عنوان کرد و تاکید کرد: استانداردهای لازم در این خودروها باید در کارخانه ها توسعه پیدا کرده و اجرایی شود.

منبع: www.khabarkhodro.com