چهل درصد خودروهای موجود در آذربایجان شرقی گازسوز هستند

Author:

 

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به بدهی ۵.۵ میلیارد تومانی جایگاه های CNG این استان بابت گازرسانی به آنها، گفت: ۴۰درصد خودروهای موجود در آذربایجان شرقی گازسوز هستند که روزانه چیزی ما بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون مترمکعب گاز از ۱۳۲ جایگاه دریافت می کنند.
به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از پترومی، ولی اله دینی مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ۴۰درصد خودروهای بنزین سوز آذربایجان شرقی را دارای سیستم سوخت گازی دانست و اظهار کرد: در مجموع ۱۰۸ جایگاه CNG در شهرستان های استان آذربایجان شرقی و ۴۸ عدد در تبریز و در مجموع ۱۵۶ جایگاه در سطح استان آذربایجان شرقی راه اندازی شده است که از این تعداد ۱۳۲ جایگاه در سطح استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنندکه روزانه نزدیک به ۲ میلیون مترمکعب گاز CNG مصرف می کنند.

وی همچنین اشاره ای می کند به ۶۰۰میلیون مترمکعب گازی که پارسال به نیروگاه های این استان تحویل شد و افزود: امسال تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰میلیون مترمکعب به نیروگاه های استان آذربایجان شرقی گاز تحویل شده که این روزها بیش از ۶میلیون مترمکعب گاز مصرف دارند. ضمن اینکه باید گفت از نظر ظرفیتی این نیروگاه ها ظرفیت ۱۰میلیارد مترمکعبی دریافت گاز در سال دارند.
دینی در مورد میزان پرداخت نرخ گاز تحویل شده به جایگاه های سی ان جی ادامه داد: در مجموع بدهی های جایگاه های سوخت CNG تبریز و سطح استان کمی بیش از ۵.۵ میلیارد تومان بدهی وجود دارد. ضمن اینکه قبلا نیروگاه ها مستقیم با شرکت های استانی گاز تسویه مالی انجام می دادند اما اکنون ما دیگر پولی از نیروگاه ها دریافت نمی کنیم و وزارت نفت و نیرو مستقیم در مورد هزینه ها در ارتباط هستند.

منبع: www.cngmag.ir