پيگيري استانداردسازي جايگاه هاي CNG توسط فرمانداري بروجرد

Author:

موج  به گزارش خبرگزاري موج، عنايت شرفي گفت: به منظور تسريع در روند استانداردسازي جايگاه هاي CNG شهرستان بروجرد، در روز چهارشنبه پانزدهم مهر ماه سال جاري، نمايندگان اداره کل استاندارد استان، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان و فرمانداري بروجرد از جايگاه هاي CNG بروجرد بازديد کردند.
وي افزود: در اين گشت مشترک درباره رعايت شرايط و الزامات استاندارد سازي جايگاه ها به مالکين و بهره برداران توضيحاتي ارايه شد.
بر اساس اين گزارش؛ 10 جايگاه CNG در شهرستان بروجرد فعال است. –

 منبع: خبرگزاری موج