پنج باب جایگاه CNG در گیلان در دست ساخت است

Author:

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت:پنج باب جایگاه CNG در شهرستان های رودسر، لنگرود و شهرهای خمام، كوچصفهان و جیرده استان گیلان در دست ساخت است.

علی اصغر عباسی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،اظهار کرد:استان گیلان در حال حاضر 99 باب جایگاه سی ان جی فعال دارد كه با افتتاح پنج باب جایگاه شمار آنها به یكصد و چهار باب خواهد رسید.

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از وضعیت مطلوب پیشرفت فیزیكی جایگاه های سی ان جی در دست احداث استان خبر داد و گفت:جایگاههای سی ان جی خمام و لنگرود 95 درصد،جایگاه رودسر 80 درصد و جایگاه كوچصفهان 50 درصد پیشرفت فیزیكی دارند كه پس از اتمام عملیات در نوبت راه اندازی قرار خواهند گرفت.

وی نسبت مصرف سوخت سی ان جی به ازای هر هزار خودرو را 1000 متر مكعب عنوان كرد و گفت:بر اساس استانداردهای تعریف شده هر جایگاه با ظرفیت كمپرسور 1000 متر مكعب امكان سوخترسانی به 1000 خودرو را دارد؛ در استان گیلان طبق آخرین آمارها تعداد خودروهای سی ان جی سوز 97 هزار دستگاه و مجموع ظرفیت سوخترسانی جایگاهها 114 هزار متر مكعب است كه این رقم نشان از سبقت عرضه به نسبت تقاضای سی ان جی را دارد و بالاتر از استاندارد است.

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان همچنین به نسبت پراكندگی این تعداد جایگاه در سطح استان اشاره كرد و گفت:علیرغم تناسب كمی جایگاههای سی ان جی به نسبت خودورهای دوگانه سوز در برخی مناطق پراكندگی جایگاهها در سطح استان مطلوب نبوده و تمركز بیشتر جایگاهها در مراكز شهرستانها است كه رفع این مساله نیز در دستور كار شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی كشور و كارگروه تامین سی ان جی استان قرار دارد.

عضو اصلی كارگروه سی ان جی استان افزود:افزایش ظرفیت جایگاههای موجود پرتردد و صدور مجوز ساخت جایگاه در مناطق فاقد سی ان جی از جمله این اقدامات برای توسعه مطلوب سوخت پاك در استان است.

وی خاطرنشان کرد:در همین راستا از ابتدای سال 96 تاكنون دو مورد افزایش ظرفیت تجهیزات سی ان جی در جایگاههای فعال شهرهای خمام و تالش -كه در مسیرهای ترانزیتی استان واقع شده اند و یك مورد تخصیص مجوز سوخت در مسیر جاده  جیرده – رشت صورت گرفته است.

منبع: www.gilan.isna.ir