پمپ شناور Red Jacket و FE petro( رد جکت و اف ای پترو )

Author:

قابلیت نصب در درون مخزن پمپ پنزین
قادر به تغذیه همزمان چهار دیسپنسر تک نازل ویا دو دیسپنسردونازل با دبی مناسب
عدم تاثیر گذاری محیط بر عملکرد ان
عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات دوره ای به دلیل استهلاک پایین
کاهش صدا نسبت به سیستمهای مشابه و خود مکش
کاهش مشکلات و خرابی ها نسبت به سیستمهای مشابه و خود مکش
کارامدی بالا در جایگاههای پر ترافیک بنزین
دارای سیستم نشت یاب