وزارت صنعت و اقتصاد آذربایجان خبر داد: مذاکرات تهران و باکو برای استفاده مشترک از تاسیسات ذخیره سازی گاز

Author:

وزیر صنعت و اقتصاد آذربایجان در دیدار با مقامهای انرژی ایران درباره همکاری در حوزه انرژیهای نو، تبادل گاز و ذخیره سازی مشترک گاز بحث و گفتگو کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری ای بی سی آذربایجان، بر اساس گزارش وزارت صنعت و اقتصاد آذربایجان جلسه کارگروه مشترک همکاریهای اقتصادی، تجاری و بشر دوستانه ایران و آذربایجان در تهران برگزار شد.

وزارت صنعت و اقتصاد آذربایجان در بیانیه ای اعلام کرد: در این دیدارها شاهین مصطفی یف، وزیر صنعت و اقتصاد آذربایجان با حمید چیت چیان، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران بر سر همکاری در زمینه انرژی با یکدیگر گفتگو کردند.

دو طرف توافق کردند برای همکاری بلند مدت در زمینه انرژی توافقنامه ای امضا کنند. این توافقنامه شامل ساخت و اداره نیروگاه برق-آبی ارودبار/مرازاد، نهایی کردن توافق ساخت مجتمعهای برق-آبی و تاسیسات آبی قیزقالاسی و خداآفرین و همچنین همکاری در زمینه انرژیهای جایگزین است.

وزیر صنعت و اقتصاد آذربایجان در دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، درباره موضوع هایی مانند تبادل گاز طبیعی، استفاده مشترک از تاسیسات ذخیره سازی گاز و همکاریهای علمی تحقیقاتی در زمینه نفت و گاز بحث و تبادل نظر کردند.

منبع : http://www.shana.ir