هيچ يک از جايگاه هاي CNG استان تاييد ايمني ندارند

Author:

بياباني- از مجموع 25 جايگاه CNG فعال در استان تاکنون هيچ کدام تاييد ايمني از اداره استاندارد دريافت نکرده اند و پتانسيل بالايي براي ايجاد خطرهاي مالي و جاني دارند.مدير کل استاندارد روز گذشته با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: از 18 جايگاه CNG بازديد اوليه انجام شده است و فقط 4 جايگاه رفع نقص شده و بازرسي مرحله دوم براي آن ها انجام شده است ولي همچنان موفق به کسب تاييديه نشده اند.«فهيمه مهمان نواز» با بيان اين که 7 جايگاه CNG تاکنون براي انجام بازرسي اعلام آمادگي نکرده اند، گفت: نواقص برخي از جايگاه ها بحراني بود و بنا به ضرورت، گروهي متشکل از شرکت هاي گاز و نفت و استانداري تشکيل شده است تا اقدامات مقتضي انجام شود.وي با تاکيد بر اين که از 33 مهدکودک و پيش دبستاني که مورد بازرسي قرار گرفتند تجهيزات هيچ يک از آن ها موفق به اخذ تاييديه استاندارد نشد، عنوان کرد: تجهيزاتي که در مهدکودک ها و پيش دبستاني ها استفاده مي شود مشمول استاندارد اجباري است ولي متاسفانه خيلي از مهدکودک ها از اين مسئله مهم که به سلامت و جان کودکان مربوط مي شود، چشم پوشي کرده اند.

منبع:روزنامه خراسان شمالی