همه زیر ساختها برای حضور سرمایه گذاران علاقمند در صنعت CNG فراهم است

Author:

 

به گزارش مجله صنعت CNG، مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا،گفت: در نزدیک به یک دهه فعالیت جدی صنعت سی ان جی،گامهایی رو به جلو بویژه در دو سه سال گذشته برداشته و بسترهای خوبی نیز ایجاد شده است.

امیر وکیل زاده اظهار کرد: در بخش جایگاهی و تجهیزات مربوط که زیرساخت مهمی برای رشد و توسعه صنعت سی ان جی به شمار می آید، فعالیتهای مهمی رخ داده است و به استانداردهای ملی در این حوزه دست یافته ایم.

وی تصریح کرد: در حوزه ساخت تجهیزات  سی ان جی در داخل نیز مشکلی وجود ندارد، به طوری که هم اکنون بیش از ٧٠ درصد تجهیزات این بخش در کشور تامین می شود و در بخش خودرو نیز این بستر به طور کامل فراهم است.

وکیل زاده تصریح کرد: مشوق هایی در نظر گرفته شده برای حضور در این صنعت مانند پرداخت کارمزد ویژه نیز ابزار تشویقی برای سرمایه گذاران است.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از موارد مهمی که به عنوان زیرساخت می توان به آن اشاره کرد، گمنام نبودن صنعت سی ان جی سی جی در کشور و شناخت مردم است؛ سی ان جی، صنعت ناشناخته ای در میان مردم جامعه نیست و می تواند مزیت مهمی برای سرمایه گذاران علاقمند در این حوزه به شمار آید.

مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی درباره مصرف سی ان جی نیز گفت: هم اکنون روزانه نزدیک به ٢٠ میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور مصرف می شود و بنابر ارزیابیها،در یکی دو سال گذشته رشد چندانی نداشته است،

وی اظهار کرد: اختلاف قیمتی مناسب و منطقی سی ان جی با بنزین عامل مهمی در استفاده بیشتر از این سوخت پاک،رونق بیش از پیش این صنعت و تمایل حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران در این عرصه است.

مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی همچنین افزایش خودروهای گازسوز را در بازار مصرف  موضوع مهم دیگری برای گسترش مصرف سی ان جی عنوان کرد.

وکیل زاده صنعت سی ان جی را، صنعتی همسو با اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: استفاده از این سوخت پاک علاوه بر مزایای زیست محیطی، به اقتصاد کشور نیز کمک قابل توجهی می کند.

وی با بیان این که با مصرف روزانه ٢٠ میلیون مترمکعب گازطبیعی از واردات روزانه ٢٠ میلیون لیتر بنزین جلوگیری شده است، تصریح کرد: افزایش خودروهای گازسوز و وجود اختلاف قیمتی مناسب میان سی ان جی و بنزین، علاوه بر ایجاد تمایل به استفاده از این سوخت پاک و افزایش علاقمندی سرمایه گذاران برای حضور در این بخش، صرفه های اقتصادی  قابل توجهی را نیز برای کشور ایجاد می کند.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید کرد: وجود اختلاف قیمت میان سی ان جی و بنزین،نباید به معنای افزایش قیمت سی ان جی تلقی شود.

منبع: www.cngmag.ir