همزمان با افزایش ١٠٠ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید سهم ایران در تجارت گاز افزایش می یابد

Author:

شرکت ملی گاز ایران پیگیری افزایش تجارت گاز با کشورهای دیگر را همزمان با افزایش ظرفیت ١٠٠ میلیون متر مکعبی تولید گاز در دستور کار قرار داده است.

 

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: نگاه این شرکت در آینده بر مبنای افزایش تجارت گاز با دیگر کشورها همزمان با افزایش تولید تعریف شده است.

حسن منتظر تربتی با بیان این که فضای آتی برای این شرکت بر مبنای توسعه روابط تجاری تعریف شده است، افزود: ایران با توجه به شرایط جغرافیایی خاص می تواند در سوآپ و ترانزیت گاز به کشورهای دیگر نیز فعالیت داشته باشد.

وی یادآور شد: زیرساختهای اجرای این طرحها توسط شرکت ملی گاز ایران ایجاد شده و قراردادهای آن نیز باید از سوی شرکت صادرات گاز ایران پیگیری شود.

به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران، این شرکت آمادگی ترانزیت، سوآپ و خرید و فروش گاز را دارد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران پیشتر در گفتگو با خبرنگار شانا گفته بود: با افزایش ٨٠ تا ١٠٠ میلیون متر مکعب ظرفیت تولید گاز در سال جاری، صادرات گاز کشور به ١٠ میلیارد متر مکعب در سال می رسد.

طراحی خطوط لوله جدید برای افزایش حجم صادرات گاز

به گفته حسن منتظر تربتی، شرکت ملی گاز ایران علاوه بر گسترش زیرساختهای داخلی بر حضور فعالتر در بازارهای جهانی نیز تاکید دارد.

به گزارش شانا، خطوط لوله ای که برای آینده تعریف می شود، علاوه بر تامین نیاز داخل، محورهای صادراتی را نیز در بر می گیرند.

بر پایه این گزارش، با احداث و تکمیل خطوط ششم، هفتم، نهم و یازدهم سراسری، امکان صادرات گاز به کشورهای اروپایی، عراق و حاشیه خلیج فارس فراهم می شود.

بر همین اساس، خطوط لوله ششم و نهم سراسری علاوه بر این که گازرسانی به محور غرب کشور را پوشش می دهد، زمینه صادرات را به کشورهای عراق، ترکیه و اروپا نیز فراهم می کند و با بهره برداری از این خطوط در زمینه تجارت و ترانزیت گاز می توانیم حضور فعالتری داشته باشیم.

 

منبع : http://www.shana.ir