همدان در استانداردسازی جایگاه های سی ان جی، رتبه سوم کشور را دارا است

Author:

همدان – ایرنا – مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: آمارهای موجود گویای موفق بودن استان در استاندارد سازی جایگاه های سی ان جی است و این استان از این نظر، رتبه سوم کشور را دارا است.

 

محمد مددی روز چهارشنبه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان همدان اظهار کرد: 42 جایگاه سی ان جی در این استان وجود دارد که از این تعداد 41 جایگاه موفق به دریافت گواهی تائیدیه رفع نواقص بحرانی و خطر ساز شدند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد: این جایگاه ها به علت رعایت مولفه های استاندارد هم اینک فاقد نواقص بحرانی و خطرساز هستند.
مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد: تنها یک جایگاه سی ان جی در این استان به علت رعایت نکردن استانداردهای پیش بینی شده تعطیل شد.
مددی با ذکر بند 24 اقتصاد مقاومتی به کیفیت استانداردها توجه دارد گفت: می توان با بهره گیری از این بند به استاندارد سازی کالاها در همدان شتاب بخشید.
وی افزود: استان همدان در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که یکی از مهمترین بندهای آن به استاندارد سازی کالاها تاکید دارد، پیشتاز کشور است.
مدیرکل استاندارد همدان بیان کرد: یکی از مهمترین فعالیت اداره کل استاندارد در راستای تبیین بند 24 اقتصاد مقاومتی خرید نکردن کالاهای تولیدی خارجی توسط دستگاه ها بوده است.
مددی اظهار کرد: 46 استاندارد ملی سال 95 در این استان تدوین و تجدید شده بود که نسبت به برنامه پیش بینی شده 15 درصد رشد داشته است.
وی افزود: 75 پروانه کاربرد علامت استاندارد سال گذشته در همدان صادر شده و در حوزه نظارت بر واردات 23 اظهارنامه بررسی شده است.
وی تاکید کرد: نمونه برداری از واحدهای تولیدی با هدف استمرار کیفیت صورت گرفته است و به منظور کنترل بازار با هدف تامین منافع مصرف کننده، نمونه هایی از شبکه توزیع خریداری و مورد آزمون قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد: هفت هزار و 652 مورد بازرسی از کالاهای موجود در سطح بازار انجام شده تا از ورود کالاهای زیر پله ای و فاقد علامت استاندارد به بازار پیشگیری شود.
مددی بیان کرد: مرکز تست و معاینه فنی سیلندرها گاز خودروهای دو گانه سوز برای نخستین بار در غرب کشور در همدان راه اندازی شد.
ضریب نفوذ جایگاه های سی ان جی استاندارد در استان همدان 88 درصد است.

منبع: www.irna.ir