نگاهي به وضعيت تغيير سوخت خودروها در کشور / سياست نيمه کاره اي با رويکرد استفاده از گاز طبيعي

Author:

موج – ايران در زمره کشورهايي است که بيشترين ميزان توليد گاز CO2 (دي اکسيد کربن) را در اختيار دارد، استفاده از اين گاز به عنوان سوخت خودرو باعث مصرف بهينه انرژي شده و همچنين، کاهش ميزان خسارات زيست محيطي را به دنبال دارد.
پوررضا دبير انجمن صنفي CNG کشور در گفت و گو با خبرگزاري موج، افزايش سطح آموزش و ارتقاي استانداردها در صنعت توليد سي.ان.جي کشور را امري ضروري خواند و افزود: آموزش منابع انساني و تعريف استانداردهاي آموزشي و شغلي، تدوين و بازنگري استانداردهاي محيط، ابزار و استانداردهاي بازرسي واحد‌هاي سي.ان.جي از جمله اين گام‌هاي اساسي است.
وي با تاکيد بر اينکه موتورهاي پايه گازسوز به لحاظ ميزان سوخت مصرفي و آلاينده‌هاي زيست محيطي جزو پنج موتور برتر دنياست، ادامه داد: يکي از مشکلات ما در اجراي اين مطالعات، توليد قطعات مورد نياز بود که به دليل مشکلاتي که در اين زمينه داشتيم به نتايج مطلوب دست نيافتيم، از اين رو نتوانستيم اين راه را ادامه دهيم. از اين رو اقدامات اساسي براي ارتقاي قطعات مورد نياز است.
پوررضا افزود: بنابراين، مشکلات فني خودروهاي گازسوز و هزينه بالاي نگهداري و قطعات اين خودروها نسبت به خودروهاي بنزيني استفاده از اين خودروها را با مشکلاتي همراه کرده است.
وي تصريح کرد: وگرنه، اگر استاندارد و ايمني در توليد خودروهاي گازسوز رعايت شود، استفاده از اين خودروها ايمن بوده و هيچ مشکلي ندارد. چنانچه در اکثر کشورهاي دنيا که گاز CNG در اختيار دارند استفاده از آن جا افتاده و به راحتي جايگزين بنزين و گازوئيل شده است.

تحقق سياست استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت نيازمند زيرساخت مناسب است
يک کارشناس خودرو نيز در رابطه با خودروهاي گازسوز ضمن بيان اين مطلب که سياست تغيير سوخت با رويکرد استفاده از گاز طبيعي سياست هوشمندانه اي است به خبرنگار موج گفت: متاسفانه مانند بسياري از ديگر اتفاقات خوب در کشورمان هنوز زيرساخت هاي مناسب براي تحقق آن تدارک ديده نشده و از اين رو، ميبينيم که اين سياست با گذشت بيش از دو دهه هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است.
علي قاسميان در رابطه با موتور خودروهاي گازسوز گفت: توليد موتورهاي گاز سوز با توليد موتورهاي پايه گازي که از تبديل موتور بنزيني بدست آمده، تفاوت هاي اساسي دارد. در موتورهاي تبديلي به لحاظ کاهش آلاينده‌ها و مصرف سوخت نتايج مورد انتظار حاصل نمي شود، چرا که اين موتورها عملکرد مناسبي ندارند.
وي با بيان اينکه گاز به عنوان سوخت اصلي در کشور معرفي شده است، يادآور شد: در حال حاضر برخي از سازندگان موتور خودرو مبادرت به تبديل موتور بنزيني به پايه سوز کرده اند که اين اقدام به لحاظ تن دادن به مصرف گاز به عنوان انرژي پاک خوب است، ولي از لحاظ فني به دليل کاهش ندادن مصرف سوخت و توليد آلاينده‌هاي هوا اشکالاتي دارد.
قاسميان افزود: موتور با کيفيت با قابليت کاهش مصرف سوخت نياز به سوخت مناسب و روغن موتور مطلوب دارد و در صورتي که بهترين موتورهاي پايه گازسوز در کشور توليد شود، ولي سوخت و روغن موتور کيفيت لازم را نداشته باشد به اهداف مورد نظر دست پيدا نخواهيم کرد.
اين استاد دانشگاه در ادامه به موضوع چک کردن مخازن خودروهاي گازسوز اشاره کرد و گفت: صحبت هايي وجود دارد مبني بر اينکه مخازن گاز طبيعي ايمن نبوده و خطرناک است که من به طور قطع اين صحبت را نقض مي کنم.
قاسميان تصريح کرد: آنچه موجب ناايمن بودن اين مخازن مي شود بحث بازرسي آنهاست چراکه اين مخازن و خودروها بايد به طور معمول هر سه سال يکبار توسط تکنسين هاي متخصص بررسي شده و نشتي ها و مشکلات احتمالي آن برطرف شود.
بر اساس اين گزارش، بعد از گذشت 36 سال از ورود صنعت سي.ان.جي به کشور تا کنون برنامه مدوني براي بازرسي خودروهاي گازسوز از سوي مسوولان ارائه نشده است؛ چرا که هر چند گاه اين مسووليت به يک وزارت خانه، شرکت و يا سازمان واگذار و بعد از مدتي اين مسووليت به فراموشي سپرده مي‌شود.
براساس استانداردهاي جهاني هر خودروي سي.ان.جي سوز حداقل هر سه سال يک بار بايد تست فني شود اما در حال حاضر با وجود گذشت 36 سال از زمان ورود خودرو دوگانه سوز به خيابان ها هيچ برنامه مشخصي براي بازرسي فني و تست ادواري اين نوع خودروها انجام نشده است شايد به همين دليل است که خودروهاي گاز سوز ناايمن تلقي شده و منجر به بروز تلفات جاني سرنشينان خود مي شوند.
در حال حاضر حدود 3 ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو گازسوز به طور مجاز و غير مجاز در خيابان‌هاي شهر تردد مي کنند که طبق آمار بيشترين حادثه هاي انفجار مربوط به خودروهايي است که به صورت غير مجاز گازسوز شده اند. البته در صورت اجراي طرح تست ادواري و بازرسي فني خودروهاي گاز سوز مي توان از عرضه گاز به خودروهاي فاقد برچسب معاينه فني و گازسوز شده غير مجاز جلوگيري کرد.

منبع: www.mojnews.com