نمایندگی شرکت WEH آلمان

Author:

logo

شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان مفتخر است خود را به عنوان نماینده انحصاری شرکت آلمانی معرفی کند.
شرکت WEH در سال ۱۹۷۳ وتاسیس شد و گسترش یافت. با بیش از 40 سال سابقه، شرکت WEH رھبر تولید کنندگان فن آوري اتصالات سیستم مایع با تمرکز بر روي پیشرفت راه حل ها و کوییک کانکتورها دارد.وقتی شرکت WEH GMBH تاسیس شد، آینده نگري براي سوخت هاي دیگر بود، که در سال 1986 دامنه محصولات این شرکت به اجزا سوخت گیري براي گاز طبیعی CNG و گاز هیدروژن CGH2 گسترش یافت.
امروزه شرکت WEH رهبر بازار جهانی براي اجزا سوخت گیري می باشد و سیستم سوخت CNG این شرکت مطابق استاندارد جهانی NGV1 می باشد.این شرکت، یکی از پیشگامان استاندارد بین المللی است. امروزه بیشتر جایگاه هاي سوخت گیري هیدروژن و CNG در دنیا از محصولات WEH استفاده میکنند.با توجه به تحقیقات زیاد و پیشرفت، در تکنولوژي پیشرفته امروزه شرکت WEH توانسته است شریک قابل اطمینان و با ارزشی براي صنعت خودرو باشد.  محصولات شرکت WEH قطعات بسیار متنوعی می باشد که در ذیل تعدادي از قطعات که کاربرد بالاي در CNG صنعت دارند معرفی می گردند.
انواع نازل هاي سوختگیري سواري و اتوبوسی:

001
نازل TK16
این نازل سوخت گیری دارای وزن سبکی می باشد و عملکرد آسانی دارد.
با وجود اھرم بر روی دسته ی گرداننده باعث چرخش آسان و سوخت گیری راحت می شود.
به دلیل جریان بالا، سوخت گیری در مدت زمان کوتاه انجام میشود.
نازل TK4

Untitled
نازل TK4
نازل سوخت گیری TK4 دارای مخزن NGV1 با استاندارد NGV1، مخصوصا برای سوخت گیری سریع طراحی شده است .
نازل TK10

tk10
نازل TK10
طراحی ارگونومیک شیر سه راھی موجب اتصال آسان بھ مخزن می شود. شیر سه راھی به گونه ای زاویه بندی شده است که از فشار بر روی شیلنگ و آسیب شیلنگ جلوگیری میکند.
نازل TK17

tk17
نازل tk17
این نازل برای سوخت گیری سریع ماشین ھا و ماشین ھای دنده سبک است ، نازل سی ان جی TK17  بیش از ۱۰ سال است که مشتریان در سطح جھان را با عملکرد فوق آسان جذب کرده است.این نازل به صورت اھرمی شروع به تزریق سوخت می کند و به صورت ولو بال نیست.

tk26
نازل اتوبوسی TK26
نازل سوخت TK26 دارای وزن سبک و عملکرد آسان می باشد.دسته گرداننده آن بر روی اھرم آن قرار دارد و برای تزریق سوخت چرخش آسانی دارد.اھرم فشرده به تلاش کم تری برای استفاده از نازل نیاز دارد.
بریک اوی کوپلینگ:

tsa2
Tsa2
کوپلینگ بریک اوی مدل Tsa2 سی ان جی، این کوپلینگ بریک اوی بین دو شیلنگ نصب شده است و برای جایگاه سوخت ماشین ھا استفاده می شود.
کوپلینگ دیسپنسر و شیلنگ را از ھم جدا می کند و انتھای ھر دو را میبندد. این کوپلینگ به طور وسیعی از شیر پر کن مخزن، نازل سوخت گیری و دیسپنسر در مقابل آسیب ھای احتمالی محافظت می کند.
کوپلینگ جدا شده، بعد از تست ساختار دوباره قابل وصل شدن است.

ما نصب فیلتر TSF5 سی ان جی در مواقع استفاده از کوپلینگ بریک اوی 2 tsf  را پیشنھاد میکنیم.این فیلتر موجب جلوگیری از ورود آلودگی به سیستم می شود.
TSF5

tsf5
TSA5

tsa5
Tsa5
 کوپلینگ بریک اوی مدل Tsa5 سی ان جی، این کوپلینگ بریک اوی بین دو شیلنگ و دیسپنسر نصب شده است و برای اتوبوس ھا و کامیون ھا استفاده می شود.

کوپلینگ دیسپنسر و شیلنگ را از ھم جدا می کند و انتھای ھر دو را میبندد. این کوپلینگ به طور وسیعی از شیر پر کن مخزن، نازل سوخت گیری و دیسپنسر در مقابل آسیب ھای احتمالی محافظت می کند.
کوپلینگ جدا شده، بعد از تست ساختار دوباره قابل وصل شدن است.
ما بریک اوی با فیلتر را پیشنھاد می کنیم این فیلتر موجب تمیز نگھداشتن گاز طبیعی می شود و آسان از آن محافظت می کند.
البته بریک اوی کوپلینگ بدون فیلتر را ھم پیشنھاد می کنیم.
شیر پرکن مخازن سواری مدل TN1 :

tn1
شیر پرکن مخازن مدل TN1 سی ان جی به طور مخصوص برای سوخت گیری ماشین ھا طراحی شده است. با توجه به طراحی ارودینامیک درونی این شیر پرکن، صدای کمی تولید میکند(سوت بلند ندارد) و دارای جریان بالا است و سریع پر میکند.
TN1 سی ان جی ب دلیل کم کردن تاثیری که آلودگی بر روی اجزا درون شیر پر کن دارد با سیستم چک ولو ادغام شده است .
TN1 سی ان جی با مقدار فشار و نوع گاز کدبندی شده است.
این شیر پرکن بھترین عملکرد را با نازل ھای سوخت ساخت شرکت WEH دارد ما نازل ھای سوخت گیری مدل TK1 و4 TK17,TK16,TK10,TK  سی ان جی را پیشنھاد میکنیم.
شیر پرکن سی ان جی مدل  TN5 (برای اتوبوس ھا و کامیون ھا)

tn5
شیر پرکن مخازن مدل TN1 سی ان جی به طور مخصوص برای سوخت گیری اتوبوس ھا و کامیون ھا طراحی شده است. با توجه به طراحی ارودینامیک درونی این شیر پرکن، صدای کمی تولید میکند(سوت بلند ندارد) و دارای جریان بالا است و سریع پر میکند.
tn1 سی ان جی به دلیل کم کردن تاثیری که آلودگی بر روی اجزا درون شیر پر کن دارد با سیستم چک ولو ادغام شده است .
TN1 سی ان جی با مقدار فشار و نوع گاز کدبندی شده است.
این شیر پرکن بھترین عملکرد را با نازل ھای سوخت ساخت شرکت weh دارد ما نازل ھای سوخت گیری مدل  TK22, TK26, TK24 سی ان جی را پیشنھاد میکنیم.

و انواع کوییک کانکتور و برای صنایع مختلف
TW17
TW152
TW920