نقص فني 8 جايگاه CNG

Author:

 

8 جايگاه CNG در استان مورد بازديد قرار گرفت که تمامي آن ها داراي نقص فني بودند.مدير کل استاندارد خراسان شمالي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر، 25جايگاه CNG در استان فعال است که بعد از انجام گشت مشترک و بازرسي، 8 جايگاه معيوب ارزيابي شد و براي رفع نقص و اخذ تاييديه استاندارد تا پايان شهريور ماه به آن ها مهلت داده شد.«مهمان نواز» افزود: اين گشت مشترک با حضور نمايندگان دفتر مديريت بحران استانداري، شرکت نفت، شرکت گاز و نماينده شرکت بازرسي تأييد صلاحيت شده به منظور تعيين تکليف و رفع عدم انطباق هاي جايگاه هاي CNG استان در حال انجام است و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت.مدير کل استاندارد پيش از اين در مورد استاندارد نبودن جايگاه هاي CNG در استان هشدار داده و گفته بود: هر جايگاه CNG غير استاندارد خطرجاني و مالي جبران ناپذيري را در بردارد.وي با اشاره به اهميت اين موضوع گفت: بر اساس دستور العمل ها و روش هاي اجرايي مربوطه، شرکت هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان ملي استاندارد، از مخازن ويژه جايگاه ها بازرسي به عمل مي آورند و در صورت مشاهده نواقص احتمالي، مسئولان جايگاه ها بايد نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.وي خاطرنشان کرد: اين بازرسي ها و تاکيد اداره استاندارد به منظور حفظ ايمني و سلامت مردم انجام مي شود و با توجه به محدوديت زماني که در اجراي اين طرح وجود دارد، تعامل و همکاري مشترک، لازمه انجام اين طرح در استان است. به گزارش خبرنگار ما، بازرسي اوليه از تمامي جايگاه هاي CNG توسط شرکت تأييد صلاحيت شده در بهمن و اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت.

منبع: www.khorasannews.com