نشست کميته استاني نظارت بر بازرسي جايگاه هاي CNG

Author:

خبرگزاري آريا- مديرکل استاندارد استان از برگزاري نشست کميته استاني نظارت بر فرآيند بازرسي از جايگاه هاي CNG خبر داد

به گزارش آريا ، مديرکل استاندارد استان در اين نشست با اشاره به اهميت استانداردسازي جايگاه هاي CNG، گفت: در حال حاضر، از 50 جايگاه موجود در استان، هفت جايگاه  CNGموفق به رفع عدم انطباق بحراني شدند.
مرضيه قنبريان افزود: جايگاه الونديان خرم آباد، شهرداري اليگودرز، عشاير و چمران شهرستان بروجرد، سردار چراغي الشتر، سفيد کوه ازنا و موسوي ازنا، جايگاه هايي هستند که تاکنون موارد بحراني را رفع کرده اند.
وي بيان کرد: اختصاص 10 درصد کارمزد خدماتي به جايگاه داران، به شرط ارائه تاييديه بازرسي از شرکت هاي بازرسي فني CNG مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران است که اين موضوع، ضمانت اجرايي استانداردسازي جايگاه هاي CNG را افزايش خواهد داد.
گفتني است در اين نشست که در اداره کل استاندارد لرستان برگزار شد، رييس انجمن صنفي کارفرمايان جايگاه هاي CNG استان لرستان، و نمايندگان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديريت بحران، و دفتر امور شهري استانداري حضور داشتند
منبع: www.tnews.ir