نحوه اجرای طرح کهاب در جايگاههای عرضه سوخت

Author:

همانطور که میدانید یکی از عوامل آلاینده هوا، تبخیر بنزین در جایگاه سوخت است. برای جلوگیری و از نشر و هدایت بخار بنزین در اثر تبخیر عملیاتی با توجه به آنکه در زمان بارگیری نفتکشها، به ازای حجم مایع وارد شده به مخزن، همان حجم بخار به اتمسفر رانده میشود، باید در ساختار بازوهای بارگیری طراحی انجام گیرد که از منتشر شدن بخار بنزین به هوا جلوگیری کند. در همین راستا باید این بخار را به سمت واحد بازیافت بخار )VRU )هدایت کند. به همین منظور جلوگیری از انتشار بخار و هدایت آن در جایگاه های سوخت یا پمپ بنزین ها با ایجاد یک خط برگشت بخار بین مخزن جایگاه و مخزن تانکر، از انتشار بخار بنزین از تانکر در زمان تخلیه به اتمسفر جلوگیری میکند. بخار حاصله به سمت تانکر هدایت گشته و بدین وسیله یک مرحله از انتشار بخار بنزین حذف می شود. برای اینکه از انتشار بخار بنزین از باک خودرو ها به هوا در هنگام سوختگیری جلوگیری شود، باید از تجهیزاتی مانند نازل بنزین، نازل سی ان جی مخصوص، شلنگ و ادوات  خاص بخار تبخیر برای هدایت زیرزمینی بخارات استفاده شود. در این جا میخواهیم شما را با نحوه اجرای طرح کهاب آشنا کنیم با ما همراه باشید.

 آشنایی با مراحل و نحوه اجرای طرح کهاب

نحوه اجرای طرح کهاب شامل دو مرحله اصلی است : 

استیج یک : در این مرحله از انتشار بخار بنزین در جایگاهای عرضه سوخت جلوگیری می شود. در صورت انتشار مقدار کمی از بخارات، عمل بازگردانی آن در زمان عملیات تخلیه سوخت از تانکر به مخزن را انجام میدهد.

استیج دو: این مرحله شامل جمع آوری بخار بنزینی میشود که در زمان سوختگیری خودروها در جایگاه عرضه سوخت از باک خودرو منتشر شده اند. و این بخارات را به به سمت مخزن جایگاه هدایت میکند.

کنترل بخار بنزين در مرحله اول

سیستم هوشمند بازیافت بخار بنزین در مرحله اول، معمولا از سیستم تعادلی استفاده میشود. زیرا این سیستم راندمان مورد نظر را داراست. عملکرد آن بر پایه تمایل به تعادل رسیدن نیروهای

طبیعی اسـت. انتقال محصـول باعث ایجاد فشـار مثبت اندک در مخزن ذخیره و فشـار منفی اندک در مخزن تانکر حمل سوخت میشود. از آنجا که فشار بخار بنزین به صورت طبیعی برای رسیدن به تعادل از فشــار مثبت به سمت فشــار منفی حرکت می کند و مسیری با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب می کند، بازگشت  به تانکر حمل سوخت که فشار منفی دارد بیشتر از خروج از لوله های تهویه که در فشار اتمسفر هستند اتفاق می افتد.

سه روش رایج سیستم تعادلی در استیج یک عبارتند از: 

  • سیستم تعادلی دو نقطه ای
  • سیستم تعادلی هم محور
  • سیستم تعادلی چندگانه تک نقطه ای

کنترل بخار بنزين در مرحله دوم

بازگشت بخار بنزین طی عملیات انتقال سوخت مخازن زیرزمینی به باک

خودروها با نصب خط برگشت بخار از نازل بنزین به مخزن زیرزمینی میسر میشود.

سه روش رایج مورد استفاده در استیج دو عبارتند از:

  • روش تعادلی
  • روش مجهز به خلاُ فعال (پمپ خلاُ مرکزی)
  • روش مجهز به خلاُ غیرفعال (پمپ خلاُ داخل تلمبه)

نکاتی برای خرید تجهیزات اجرای طرح کهاب

اجرای سیستم طرح کهاب نیاز به صرف هزینه برای ایجاد تغییراتی در تجهیزات جایگاه سوخت است. در اجرای مرحله اول سیستم کهاب مخازن و تجهیزات باید کاملا آب بندی شود و در تانکرهای حمل فرآورده باید شیر بخار، سوپاپ بخار نصب شود. در مرحله دوم نازل و شیلنگ دو جداره مخصوص و پمپ مکنده باید استفاده شود. مرحله سوم نیز که به طور کامل تجهیزات خاص خود را نیاز دارد. با صرف این هزینه‌‌ها میتوان به کاهش آلایندگی و خطرات زیست محیطی، کاهش خطرات و حوادث ناشی از انتشار بنزین، جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند انرژی رسید که باعث می شود اجرای طرح کهاب منطقی و به صرفه شود.