نتایج انتخابات انجمن صنفی CNG

Author:

مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی سی ان جی کشور با حضور پر شور اعضا و رقابت کاندیدا ها هیئت مدیره، در تاریخ 9 آذر سال 94 برگذار گردید. به گزارش مجله صنعت CNG، این جلسه مجمع با حضور 92 نفر نماینده شرکتهای عضو در سالن مرکز مطالعات بهروری برگذار گردید.

به گزارش مجله صنعت CNG ، نشست یاد شده با حضور نمایندگان محترم وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی آغاز گردید و در ابتدای آن، گزارش عملکرد دوره گذشته انجمن صنفی سی ان جی کشور توسط آقای مهندس دادرس به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن ارائه گردید و در ادامه گزارشات مالی انجمن ارایه و توسط اعضاء تایید شد.

انتخابات مجمع: 

در مراسم برگزاری انتخابات 19 نفر برای تصدی هئیت ریسه و 5 نفر برای تصدی بازرسان قانونی اعلام آمادگی کردند. پس از تشکیل هیئت رئیسه و نظارت بر انتخابات رای گیری، هر یک از کاندیدا ها برنامه های خود را به طور مختصر معرفی نمودند و سپس رای گیری انجام شد.

نتایج انتخابات و اسامی افراد منتخب اعلام شده به شرح زیر بوده است :

اعضای هیئت مدیره منتخب به ترتیب حداکثر آراء :

 • اردشیر دادرس
 • سید محمد رضا رضوی راد
 • مرتضی ابراهیمی مقدم
 • عمران معبودی
 • بهرام توسلی
 • علی محمودیان
 • منصور نصیری
 • غلامحسین عیدی(علی البدل)
 • علی سلیمانی(علی البدل)

بازرسان منتخب به ترتیب حداکثر آراء :

 • علی مهدی زاده
 • جمشید اهتمام

یک نکته قابل تامل در ترکیب جدید هئیت مدیره انجمن صنفی، حضور نمایندگان بخش های مختلف صنعت سی ان جی مانند جایگاه داران و بهره برداران جایگاه ها ، تولید کنتدگان قطعات کیت، مخزن و کمپرسور سازان ، مراکز خدمات فنی مهندسی و مراکز بازرسی و واحدهای تعمیرات و نگهداری جایگاه ها اشاره نمود.

از نظر کارشناسان ترکیب فوق، بیانگر اقرایش تمایل بین اعضای صنعت برای مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت های صنفی در جهت پیگیری منافع اعضای این صنعت است.

از سوی دیگر تمام کاندیدا ها به همگرایی و هم افزایی بین انجمن های تخصصی فعال در این صنعت اشاره کردند که این خواسته نشان از رشد و نگاه حرفه ای برای دست یابی به اهداف متعالی این صنعت را دارد.  این نگاه برخلاف تمایل به فعالیت های جزیره ای است که منجر به تحلیل رفتن انرژی این مراکز مردم نهاد می گردد.

انتخابات مسئولین هیئت مدیره:

در تاریخ 15 آذر ماه سال 94 و در آستانه برگزاری همایش و نمایشگاه صنعت CNG ، اولین جلسه هیئت ریس انجمن صنفی سی ان جی با هدف تعیین سمت اعضا برگزار گردید که پس از تقدیر  و تشکر از فعالیت اعضای سابق هیئت مدیره قبل برنامه های آتی مورد ارزیابی و گفتمان قرار گرفت.

مطابق با رای مخفی انجام شده سمت اعضا به شرح ذیل و برای مدت یک سال انتخاب شدند انتخاب گردیدند.

نتایج انتخابات مسئولین هیئت مدیره :

 • ریس هیئت مدیره : اردشیر دادرس
 • نایب رئیس هیئت مدیره : منصور نصیری
 • دبیر انجمن : ابراهیمی مقدم
 • خزانه دار : علی محمودیان
 • منبع: www.cngmag.ir