معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز و ارزیابی جایگاههای سی ان جی

Author:

 

معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز، ضرورتی است که به منظور جلوگیری از بروز برخی اتفاقهای این حوزه، باید به آن توجه شود.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مدیریت طرح CNG، رئیس بازرسی فنی مدیریت طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که عمده اتفاقهای مربوط به خودروهای دوگانه سوز (بنزینی و سی ان جی) ناشی از دستکاری آنهاست، به خبرنگار شانا، گفت: وجود مراکز فنی و پایش مستمر خودروهای دوگانه سوز می تواند تا حد زیادی از بروز خسارت در این زمینه جلوگیری کند.

حسین باقری تصریح کرد: معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز مصوبه دولت است و وزارت کشور با فعال کردن این مراکز و فرهنگسازی در این زمینه می تواند نقشی بسزا در کاهش خسارتهای مربوط به این بخش داشته باشد.

وی بیشترین عامل بروز اتفاق در خودروهای دوگانه سوز را مخزن گاز خودروها اعلام و اظهار کرد: مخازن خودروهای دوگانه سوز باید یکپارچه و بدون درز باشد؛ اما دستکاری آنها در کارگاههای زیرپله ای به بروز حادثه می انجامد و مراکز معاینه فنی و فرهنگسازی می توانند موجب کاهش بروز حوادث شوند.

رئیس بازرسی فنی مدیریت طرح احداث جایگاه سی ان جی، درباره جایگاههای سی ان جی و استاندارد بودن آنها نیز گفت: همه جایگاههای سی ان جی، شاخصهای استاندارد را دارا هستند؛ اما از آنجا که در تامین تجهیزات از “برندها”ی متنوعی استفاده کرده اند، این استانداردها در حال همسان سازی و یکپارچه شدن هستند.

باقری تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد، استانداردی ملی را برای ارزیابی جایگاههای سی ان جی تدوین کرده است و بر اساس شاخصهای متعدد، این ارزیابی را انجام می دهد.

به گفته وی، ارزیابی جایگاههای سی ان جی براساس فهرستی از شاخصها که سازمان ملی استاندارد در اختیار شرکتهای مورد تایید قرار می دهد، به صورت سالانه انجام می شود.

رئیس بازرسی فنی مدیریت طرح احداث جایگاه سی ان جی، همچنین اظهار کرد: یکی از موارد مهم در زمانی که حادثه ای در یک جایگاه سی ان، جی رخ می دهد، بحث “بیمه ” آن است.

باقری با بیان این که جایگاههای سی ان جی بیمه هستند، گفت: نوع بیمه این جایگاهها به بیمه شونده(جایگاهدار) و بیمه کننده ( شرکت بیمه) بستگی دارد.

منبع: www.cngmag.ir