معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: ٥٠٠میلیون دلار صرفه جویی ارزی با بهینه سازی مصرف سوخت خودروها

Author:

شهرداری تهران با ارجاع طرحی به وزارت نفت مدلی ارائه کرده که براساس آن مصرف سوخت خودروها بهینه می‌شود.

 

به گزارش شانا، سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره موضوعات مطروحه در جلسات مشترک با وزارت نفت گفت: شهرداری تهران با ارجاع طرحی به وزارت نفت مدلی ارائه داده است که براساس آن در مصرف سوخت صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد و این طرح موجب بهینه سازی مصرف سوخت در خودروها خواهد شد.

وی افزود: پیشنهادات شهرداری تهران از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری به وزیر نفت ارائه شد و مورد توافق قرارگرفت، به طوری که در بررسیهای کارشناسی اعلام شد، با بکارگیری این مدل بیش از ٥٠٠ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: طبق بند ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣ مدل ارجاع شده در بهینه سازی سوخت به شورای اقتصاد ارائه شده است و این شورا تصمیم گیرنده نهایی در این رابطه خواهد بود.

 منبع  : http://www.shana.ir