مصوبه دولت درباره کاهش قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)

Author:

 

با تصویب هیئت وزیران، بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) از مبلغ ۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت. مصوبه دولت درباره کاهش قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی تفرش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با تصویب هیئت وزیران، بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) از مبلغ ۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت.
 متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
«بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۶۵/ت۵۱۶۲۶ ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۴ از مبلغ ۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش می یابد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.