مصرف سی ان جی کشور از مرز ٢١ میلیون متر معکب گذشت

Author:

g7564

 

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به راه اندازی ٥٤ جایگاه جدید در سال ٩٤ گفت: هم اکنون مصرف سی ان جی در کشور از ٢١ میلیون متر مکعب در روز گذشته است.

به گزارش مجله صنعت CNG امیر وکیل زاده در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به راه اندازی ١٥ جایگاه سی ان جی در ایام دهه فجر امسال در کشور گفت: تا پایان امسال ١٠ جایگاه سی ان جی دیگر در کشور به بهره برداری می رسد، وانگهی از این تعداد جایگاههای یادشده دو جایگاه در پایانه آزادی شهر تهران قرار دارد، از این رو می توان با راه اندازی آنها شاهد تحول در توزیع سوخت سی ان جی در غرب استان تهران بود.

وکیل زاده با بیان این که ظرفیت سوخت گیری در جایگاههای سی ان جی کشور به دو میلیون و ٦٣٦ هزار مترمکعب در ساعت رسیده است، گفت: هم اکنون ١٣ هزار و ٤٢٤ نازل گاز سی ان جی در کشور فعال است.

وی با اشاره به راه اندازی ٥٤ جایگاه جدید در سال ٩٤ گفت: هم اکنون مصرف گاز سی ان جی در کشور از ٢١ میلیون متر مکعب در روز گذشته است و نسبت به پارسال مصرف این حامل انرژی ٥ درصد رشد داشته است.

به گزارش شانا، براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است، نرخ کارمزد ویژه ساخت جایگاه به وسیله بخش خصوصی در کلانشهرها ١٤٠ تومان و در غیر کلانشهرها ١٢٠ تومان پیش بینی شود.

امیر وکیل زاده پیش از این با بیان این که پیشنهاد شده است کارمزد ویژه به بیش از مقادیر کنونی افزایش یابد، اظهار کرده بود: این افزایش پس از بررسی در وزارت نفت، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.

به گفته وکیل زاده پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش کارمزد ویژه و ارسال آن به شورای اقتصاد با هدف ترغیب بخش خصوصی به ساخت جایگاههای سی ان جی صورت گرفته است.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرده بود: افزایش عدد پیش بینی شده به کارمزد ویژه کنونی (١٤٠ تومان در کلانشهرها و ١٢٠ تومان در غیرکلانشهرها) به قدری قابل توجه است که انتظار می رود سرمایه گذاران استقبال خوبی از آن داشته باشند.

به گفته وی، در صورت تصویب نرخ جدید کارمزد ویژه در شوای اقتصاد سرمایه گذار حاضر می شود زمین مناسب با کاربری جایگاه را حتی با وجود گران بودن آن تامین کند.

تخصیص کارمزد ویژه ١٤٠ تومان برای فروش هرمترمکعب گاز در کلانشهرها و ١٢٠ تومان در غیرکلانشهرها از مصوبه های شورای اقتصاد در اسفندماه سال ١٣٩٢ است که به مدت هفت سال به سازندگان آنها پرداخت خواهد شد.

 

منبع: www.cngmag.ir