مصرف بیش از ٩٥٠ میلیون لیتر فرآورده نفتی در منطقه کردستان

Author:
 • مصرف انواع فرآورده های نفتی منطقه کردستان در سالی که گذشت، به بیش از ٩٥٠ میلیون لیتر رسید.
 • مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان به خبرنگار شانا، گفت: در ٣٦٥ روز پارسال، ٩٥٤ میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره در این منطقه مصرف شده است.

  فریدون یاسمی با اشاره به افزیش دو درصدی مصرف بنزین این منطقه نسبت به سال ٩٢، اظهار کرد: میزان مصرف پارسال این فرآورده به ٣٩٥ میلیون لیتر رسید.

  وی از مصرف ٣٧٣ میلیون لیتر نفت گاز طی بازه زمانی یاد شده در منطقه کردستان خبر داد و افزود: مصرف این سوخت در قیاس با ١٢ ماه سال ٩٢، چهار درصد کاهش یافته است.

  به گفته یاسمی،تشکیل گروههای بازرسی جهت بازدید از جایگاهها و مصرف کنندگان عمده، اجرای طرح منطقه ای کردن سهمیه نفت گاز بخش حمل و نقل در جایگاهها، بومی سازی مصرف نفت گاز مرغداریها، از اقدامهای صورت گرفته در جهت کاهش مصرف نفت گاز این منطقه بوده است.

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به این که مصرف نفت سفید این منطقه در بازه زمانی یاد شده ١٥٣ میلیون لیتر بوده است افزود: مصرف این فرآورده نفتی نسبت به سال ٩٢، با کاهش ١١ درصدی همراه بوده است.

  یاسمی اجرای طرح بازنگری کالابرگ نفت سفید، ثبت نام خانوارها در سایت تجارت آسان، منطقه ای شدن سهمیه نفت سفید و توسعه گازرسانی به روستاهای این منطقه را از دلایل کاهش مصرف نفت سفید برشمرد.

  این مقام مسئول همچنین با بیان کاهش ٢٧ درصدی مصرف نفت کوره منطقه کردستان نسبت به سال ٩٢ خاطر نشان کرد: مصرف این فرآورده نفتی در ١٢ ماه سالی که گذشت (٩٣) به ٣٣ میلیون لیتر رسیده است.

 • منیع