مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیلان اعلام کرد: انتظار ثبت مصرف ٤ میلیون لیتر بنزین در روزهای پایانی تابستان

Author:

ثبت مصرف روزانه ٤ میلیون لیتر بنزین در منطقه گیلان در روزهای پایانی تابستان امسال، دور از انتظار نیست.

 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه گیلان به خبرنگار شانا، گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و افزایش سفر به منطقه گیلان، می توان انتظار داشت در روزهای پایانی شهریور ماه مصرف معمول بنزین این منطقه از روزانه ٢,٥ میلیون لیتر به چهار میلیون لیتر افزایش یابد.

فردین چراجی با بیان این که ذخیره سازی خوبی نیز در انبارهای نفت منطقه گیلان انجام شده است، تصریح کرد: تمام جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی نیز برای گذر از روزهای پایانی تابستان امسال و ورود به فصل بازگشایی مدارس آماده اند.

وی با تاکید بر این که جایگاههای عرضه سوخت به نحوی مستمر پایش می شود، اظهار کرد: در صورت بروز نقص فنی در جایگاهها، تلاش می شود آن جایگاه در کوتاهترین زمان ممکن رفع نقص شود تا خللی در سوخت رسانی ایجاد نشود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه گیلان گفت: نفتکشهای جاده پیما نیز با تمام ظرفیت خود و بدون کوچکترین مشکل، تامین و عرضه سوخت به جایگاههای عرضه فرآورده را انجام می دهند.

چراجی تصریح کرد: طبیعت سرسبز استان گیلان بعنوان یکی از ویژگیهای مهم، این استان را بویژه در تابستان به یکی از پر رفت و آمدترین استانهای کشور تبدیل کرده است؛ از اینرو می توان انتظار داشت شمار کثیری از مسافرتهای هموطنان در چند روز باقیمانده از تابستان، به این نقطه از کشور باشد.

منبع : http://www.shana.ir