مدیرعامل شرکت گاز لرستان: مشکلی برای تأمین گاز CNGهای استان نداریم

Author:

مدیرعامل شرکت گاز لرستان از آمادگی این شرکت برای تأمین گاز CNGها و صنایع استان خبر داد.

حشمتالله شمس خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: خوشبختانه در حال حاضر مشکل خاصی در حوزه تامین گاز در لرستان وجود ندارد و آمادگی لازم برای تامین گاز صنایع را داریم.

وی بیان کرد: همچنین مشکلی برای تامین گاز جایگاههای CNG سطح استان نداریم.

این مقام مسئول اظهار کرد: فشار گاز ورودی به خرمآباد مناسب است و افت فشار در استان وجود ندارد و گازرسانی به مناطق مختلف با فشار مناسب انجام میشود.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان اضافه کرد: اگرچه شرایط فشار گاز در استان مناسب است اما صرفهجویی و استفاده بهینه مردم از این نعمت الهی از وقوع قطعی گاز جلوگیری میکند.

خبرگزاری ایسنا