مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی

Author:

 

به گزارش مجله صنعت CNG پژوهشگاه صنعت نفت مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی را تدوین و ارایه کرده است.

در دهه های اخیر که موضوع تامین منابع انرژی و مسائل زیست محیطی در اولویت قرار گرفته، استفاده از گاز طبیعی نیز بیش از پیش مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است.

برخورداری ایران از دومین منابع گاز طبیعی در جهان و گستردگی شبکه خط لوله گاز طبیعی در سراسر کشور قرین با آثار مثبت اقتصادی و زیست محیطی، سیاستگذاران بخش انرژی را به استفاده از این منبع انرژی تشویق می کند.

یکی از این روشها در راستای تحقق اهداف فوق گاز سوز کردن خودروهاست. چرا که رشد بی‌رویه مصرف بنزین در سالهای اخیر و پیش‌بینی روند افزایشی آن در کنار یارانه انرژی پرداخته شده توسط دولت، اتخاذ سیاستهای جایگزینی حاملهای انرژی در این بخش را به یکی از ضرورتها بدل کرده است.

فواید استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها در مقایسه با دیگر سوختهای جایگزین در پژوهشهای بسیار بررسی شده است و براساس نتایج حاصل و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، گاز طبیعی فشرده به عنوان یکی از بهترین راههای تامین سوخت خودروهای احتراق داخلی معرفی شده است.

به طور معمول برای انتقال گاز طبیعی از خطوط لوله استفاده می شود اما انتقال گاز طبیعی با استفاده از کشنده و تریلر یکی از راههای تامین نیاز گاز طبیعی به خصوص در مناطق روستایی که ساخت خط لوله مقرون به صرفه نیست، مورداستفاده قرار می گیرد.

در این روش مخازن گاز CNG توسط تریلرهای ویژه ایستگاههای فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند منتقل شده بوسیله دستگاههای توزیع کننده به خودروها تزریق می شود. از این رو به ایستگاههای اصلی، ایستگاه مادر و به ایستگاههای فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند ایستگاه دختر گفته می شود.

به دلیل هزینه بالای کشنده و تریلرهای مورد استفاده محاسبه تعداد کشنده و تریلر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا تعداد تریلر و کشنده مورد نیاز به ظرفیت ایستگاه دختر (تقاضای گاز طبیعی) و فاصله ایستگاههای مادر و دختر بستگی دارد.

برای این منظور مقاله «مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی» براساس مدل ریاضی هزینه های مختلف استفاده از این روش بر حسب ظرفیت ایستگاه دختر و فاصله ایستگاه مادر- دختر از یکدیگر را بررسی کرده است.

منبع : شانا