مالیات سوخت در پایتخت

Author:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات سوخت در پایتخت خبر داد.

به گزارش مجله صنعت  CNG به نقل از دنیای اقتصاد، به دنبال اعلام محمدعلی نجفی شهردار تهران برای استفاده از الگوی جهانی تامین منابع درآمدی پایدار برای شهر تهران، روز گذشته معاون مالی شهرداری از استارت پیاده‌سازی این الگو در قالب اخذ عوارض مالیات سوخت خبر داد و اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شهرداری تهران در قالب یک پیشنهاد از دولت درخواست کرده است در بودجه سال آینده معادل ۱۵ درصد از قیمت فروش بنزین در شهر تهران به‌عنوان مالیات سبز به شهرداری تهران پرداخت شود.

ارائه این پیشنهاد از سوی شهرداری تهران به دولت برای پرداخت مبلغ ۱۵۰ تومان از هر لیتر بنزین به خزانه شهر تهران دو معنی می‌تواند داشته باشد. یک وجه آن به این معنی است که دولت می‌تواند در سال آینده معادل همین رقم قیمت بنزین را در شهر تهران افزایش دهد و کل رقم حاصل از این محل را به شهرداری تهران اختصاص دهد و وجه دیگر آن نیز به این معنی است که دولت بدون واقعی کردن قیمت سوخت در شهر تهران، معادل ۱۵ درصد از قیمت فعلی سوخت را در پایتخت به شهرداری تهران پرداخت کند. در کنار این دو وجه، برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند که ممکن است این پیشنهاد از سوی دولت رد شود.

البته برخی کارشناسان اقتصادی در مقابل فرضیه عدم پذیرش این پیشنهاد شهرداری از سوی دولت عنوان می‌کنند بعید است که به دلیل شرایط اقتصادی دولت و شهرداری و تعامل شکل گرفته میان آنها این پیشنهاد از سوی دولت رد شود. بررسی‌های انجام شده از اخذ این نوع مالیات در سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد دو نوع تحول مثبت ناشی از اجرای این الگو در شهر رخ می‌دهد، نخست آنکه این نوع عوارض تردد از ۳۰تا ۴۶ درصد از منابع پایدار مالی شهر را می‌تواند تامین کند. در این کشورها عوارض سوخت معادل ۱۰ تا ۵۰ درصد قیمت سوخت است و از آن به‌عنوان مالیات سبز یا عوارض سوخت شهری یاد می‌شود و درآمد حاصل از آن مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. برآوردهای اولیه سمیع الله حسینی مکارم معاون شهردار تهران نیز نشان می‌دهد اخذ این نوع مالیات می‌تواند سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان منابع درآمدی پایدار نصیب شهر تهران کند. در عین حال دومین تحول مثبتی که از اجرای این الگو نصیب شهر می‌شود رفع گره‌‌های ترافیکی ناشی از اختصاص این منابع برای توسعه مترو است.

الگوی اجرا شده اخذ عوارض تردد از خودروها که در بسیاری از کشورهای اروپایی از سوی مدیریت شهری اجرایی شده است، علاوه بر اخذ مالیات سوخت یا همان مالیات سبز نوع دیگری از عوارض تردد از معابر خاص نیز دریافت می‌شود. حسینی مکارم معاون شهردار تهران دومین محور افزایش درآمدهای پایدار شهری را اخذ عوارض تردد در معابر خاص از خودروهای لوکس عنوان کرد. به گفته وی اخذ این نوع عوارض شهری نه تنها به مطالبه مردم در راستای برقراری عدالت اجتماعی در شهر(هزینه‌های امکانات و خدمات شهری بر حسب میزان استفاده از آنها از شهروندان دریافت می‌شود) پاسخ می‌دهد، بلکه نیاز فوری پایتخت برای ایجاد تناسب میزان هزینه‌های اداره شهر و هزینه بهای خدماتی پرداختی از سوی شهروندان را پوشش می‌دهد.

حسینی مکارم در نشست روز گذشته بر شکاف وسیع میان هزینه‌های اداره شهر و آنچه شهروندان به‌عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت می‌کند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هر خانوار تهرانی سالانه رقمی معادل ۳۵۰ هزار تومان به شهرداری تهران بابت خدمات دریافتی پرداخت می‌کند این در حالی است که سرانه بودجه شهرداری برای هر خانوار تهرانی معادل ۷ میلیون تومان است. به این معنی که هزینه‌ای که شهرداری تهران برای اداره پایتخت می‌کند به ازای هر شهروند تهرانی معادل ۲ میلیون تومان است.

او ادامه داد: از این رو برای افزایش سهم درآمدهای پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی شهرداری تهران بنا دارد در یک روند چهارساله و یک شیب آرام الگوی اخذ عوارض تردد و همین‌طور شارژ شهری را در پایتخت پیاده‌سازی کند تا سهم هر گروه از ساکنان شهر در پرداخت هزینه‌های شهری برحسب میزان استفاده و عارضه‌ای که به شهر تحمیل می‌کنند، دریافت شود.

منبع: www.cngmag.ir