كارمزد ويژه براي احداث جايگاه CNG در كلان‌شهرها

Author:

 مديركل برنامه‌ريزی انرژی وزارت نفت از آمادگی حدود 50 سرمايه‌گذار براي احداث جايگاه سی ان جي در كشور خبر داد و گفت: وزارت نفت …

مديركل برنامه‌ريزی انرژی وزارت نفت از آمادگی حدود 50 سرمايه‌گذار براي احداث جايگاه سی ان جي در كشور خبر داد و گفت: وزارت نفت برنامه‌های حمايتي ويژه‌يي براي توسعه مصرف گاز در ناوگان حمل و نقل كشور در نظر گرفته است.

به گزارش تعادل، محسن مظلوم‌فارسي با اشاره با اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم چند گام مهم براي رونق كسب وكار در عرصه جايگاه‌داري و عرضه مستمر و در دسترس براي مصرف‌كنندگان سي ان جي (گاز طبيعي فشرده شده) در كشور برداشته شده است درباره گام نخست اين اقدام‌ها گفت: قدم نخست، انجام محاسبات لازم و اعمال ضريب تصحيح بين ميترينگ‌هاي ورودي به جايگاه (كنتورهاي شركت ملي گاز ايران) و ديسپنسرهاي توزيع نهايي سوخت در جايگاه‌هاي سي ان جي بود كه بر اين اساس ضريب تصحيحي معادل سه درصد گاز اندازه‌گيري شده حجمي ورودي به جايگاه بين تحويل‌دهنده و تحويل‌گيرنده در نظر گرفته شد.

وي گام دوم را كاهش پايه حجمي گاز عنوان كرد و در توضيح آن گفت: با توجه به اينكه تامين گاز از منابع مختلف گازي در كشور انجام مي‌شود و طي فرآيند انتقال، گاز طبيعي در معرض شرايطي ازجمله زمان انتقال و دماي محيط قرار مي‌گيرد، ممكن است سبب ايجاد تفاوت‌هايي در جرم حجمي (چگالي) گاز نسبت به شرايط استاندارد (٠,٧٤كيلوگرم به ازاي يك مترمكعب) شود.

مظلوم‌فارسي افزود: وزارت نفت براي حل اين مشكل، پايه جرم حجمي گاز را به عددي كمتر از آنچه ممكن است در عمل اتفاق بيفتد محاسبه و جرم حجمي گاز ورودي به جايگاه را معادل 69.5 كيلوگرم بر مترمكعب محاسبه مي‌كند تا در اين ميان هيچگونه اجحافي به جايگاه‌داران و مصرف‌كنندگان نهايي نشود. مظلوم‌فارسي با تاكيد بر اينكه اين عدد براي عمده گاز (سي ان جي) توزيع شده در كشور در محدوده ٧٤/0 كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب است، تصريح كرد: اين اقدام وزارت نفت بدين معناست كه در اين وزارتخانه براي هر مترمكعب گاز تخفيفي، معادل حدود ٧ درصدي علاوه بر ضريب تصحيح لحاظ شده است.

وي گام سوم وزارت نفت را افزايش كارمزد جايگاه‌داران سي‌ان‌جي به دو برابر رقم گذشته عنوان كرد و با اشاره به اينكه كارمزد جايگاه‌داران تا مدت‌ها رقمي حدود ٤٠٠ ريال به ازاي توزيع هر متر مكعب سي ان جي بود، افزود: در اين بخش كارمزد جايگاه‌داراني كه زمين جايگاه مربوط به خودشان و تاسيسات آن دولتي است به رقم ٨٠تومان به ازاي هر مترمكعب گازي كه توزيع مي‌شود، افزايش يافته است.  مديركل برنامه‌ريزي انرژي وزارت نفت با بيان اينكه در اين بخش براي افرادي كه قرار است جايگاه‌هايي در شهرهاي بزرگ يا كلان‌شهرها احداث كنند كارمزد ويژه‌يي در نظر گرفته شده است، گفت: براي اين منظور كارمزد ويژه‌يي براي احداث جايگاه‌ها در نظر گرفته شده كه اين رقم براي كلان‌شهرها 140 تومان و براي شهرهاي كوچك 120 تومان به ازاي توزيع هر مترمكعب سي ان جي در نظر گرفته شد.

مظلوم‌فارسي با اشاره به اينكه كارمزد ويژه براي مدت هفت سال در نظر گرفته شده و جدا از كارمزدي است كه دولت سالانه يا هر دو سال يك ‌بار در شوراي اقتصاد مصوب خواهد كرد، افزود: كارمزد كنوني به ازاي فروش هر مترمكعب سي ان جي ٨٠تومان است كه به اين عدد ٦٠ تومان جهت احداث جايگاه سي ان جي در كلان‌شهرها و ٤٠ تومان نيز براي احداث جايگاه در غير كلان‌شهرها افزوده مي‌شود. وي با بيان اينكه برداشتن اين گا‌م‌ها در جهت تشويق بخش خصوصي براي احداث جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي در كشور است، اظهار كرد: تاكنون حدود ٥٠ سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي احداث جايگاه سي ان جي اعلام آمادگي كرده‌اند؛ تهيه زمين و تاسيسات جايگاه نيز بر عهده سرمايه‌گذاران است. مديركل برنامه‌ريزي انرژي وزارت نفت با بيان اينكه تمام اين اقدام‌ها علاوه بر كاهش صف‌هاي سي‌ان‌جي در نقاط مختلف كشور براي ايجاد انگيزه در جايگاه‌داران جهت احداث و نوسازي تجهيزات صورت گرفته است، تصريح كرد: نقش دادن بيشتر بخش خصوصي در اين زمينه در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي كشور است.

منبع: www.iranjib.ir