قیمت سی ان جی تغییر نمی‌یابد

Author:

 معاون وزیر نفت در امور پالایش از ثبوت قیمت سی ان جی در کشور خبر داد، این در حالی است که انجمن صنفی جایگاه‌داران سی ان جی اعتقاد براین دارد که برای استقبال مردم برای مصرف از این سوخت باید قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با تصویب هیئت دولت قیمت CNG برای مصرف‌کنندگان با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ اول اسفند ۹۳ در هر متر مکعب از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال و بهای هر کیلوگرم CNG از تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ از مبلغ (۶۵۲۰) ریال به مبلغ (۶۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.

بر اساس این گزارش از اول اسفند ماه عرضه CNG به خودروهای سواری بر اساس وزن و به کیلوگرم محاسبه و عرضه می‌شود.

در همین راستا اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی ان جی کشور؛ اظهار داشت: در سال ۹۴ قیمت سی ان جی در کشور افزایش نخواهد یافت بلکه به جای افزایش قیمت انجمن پیشنهاد ۱۰ تا ۲۰ درصدی کاهش قیمت سی ان جی را ارائه کرده‌ تا این صنعت با استقبال بیشتری مواجه شود.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به فعالیت کمیته ای که در زمینه بررسی راهکارهای افزایش مصرف سی ان جی تشکیل شده است، گفت: احتمال ثابت ماندن قیمت سی ان جی درجهت ترغیب مردم برای استفاده بیشتر از سی ان جی وجود دارد.

وی گفت:سال گذشته هم نوعی تعدیل قیمت در این محصول ایجاد شد و قیمت هر متر مکعب سی ان جی از ۴۶٠ به ۴٠٠ تومان کاهش یافت.

کاظمی با اشاره به تولید خودرو های پایه سی ان جی در کشور گفت: با توجه به تولید چنین خودروهایی در کشور، امکان افزایش مصرف سی ان جی در آینده وجود دارد.

وی با بیان این که هزینه تحقیقات ساخت این خودروها از سوی وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور پرداخت شده است، ادامه داد: خوشبختانه وزارت نفت همکاری خوبی برای ساخت خودروها و توسعه آن در کشور داشته است.

منبع: www.tnews.ir