قم در استانداردسازی جایگاه‌های CNG به رتبه نخست کشوری دست یافت

Author:
قم نیوز: مدیرکل اداره استاندارد استان قم گفت: طی بازرسی‌های مرحله‌ای انجام شده توسط اداره کل استاندارد استان قم از جایگاه‌های CNG موجود در این استان و تلاش برای رفع نواقص بحرانی این جایگاه‌ها، قم در زمینه استانداردسازی جایگاه‌های CNG رتبه نخست در بین استان‌های کشور را کسب کرد.
مدیرکل استاندارد استان قم: قم در استانداردسازی جایگاه‌های CNG به رتبه نخست کشوری دست یافت مدیرکل اداره استاندارد استان قم گفت: طی بازرسی‌های مرحله‌ای انجام شده توسط اداره کل استاندارد استان قم از جایگاه‌های CNG موجود در این استان و تلاش برای رفع نواقص بحرانی این جایگاه‌ها، قم در زمینه استانداردسازی جایگاه‌های CNG رتبه نخست در بین استان‌های کشور را کسب کرد. به گزارش قم نیوز، منصور فرزانه ظهار کرد: طی بازرسی‌های مرحله‌ای انجام شده توسط اداره کل استاندارد استان قم از جایگاه‌های CNG در این استان و تلاش برای رفع نواقص بحرانی این جایگاه‌ها بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان ملی استاندارد، قم در زمینه استانداردسازی جایگاه‌های CNG به رتبه نخست در بین استان‌های کشور نائل آمده است. وی افزود: بازرسی از جایگاه‌های CNG و رفع نواقص بحرانی این جایگاه‌ها با توجه به موضوع ایمنی جایگاه‌ها و اهمیت زیاد آن در ارتباط با سلامت مردم، از اولویت‌های مهم اداره کل استاندارد استان قم است که با جدیت دنبال می‌شود. مدیرکل اداره استاندارد استان قم اضافه کرد: طی اجرای این طرح پس از مرحله نخست بازرسی‌ها که از ابتدای سال 1394 آغاز شده است تا امروز از مجموع 42 جایگاهCNG موجود در استان قم 39 جایگاه استانداردسازی شده است که ضریب استانداردسازی استان قم را به میزان 93 درصد رسانده است، این میزان بالاترین ضریب استانداردسازی در بین استان‌های کشور است و با توجه به اولویت رفع کامل نواقص بحرانی از اواخر سال 95 وارد فاز بازرسی دوره‌ای از جایگاه‌ها شده است. فرزانه با بیان اینکه نقش دستگاه‌های دیگر که به نوعی در ارتباط با این طرح بودند نیز حائز اهمیت است عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های مرتبط منجر به بهبود کیفیت استانداردسازی جایگاه‌های CNG در استان قم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این طرح بیشتر تا زمان استانداردسازی کامل تمامی جایگاه‌ها CNG موجود در استان در مرحله بازرسی‌های دوره‌ای سالانه با جدیت و استمرار ادامه دارد و البته تاثیر این کنترل و نظارت از سوی اداره کل استاندارد با همکاری سایر ادارات مربوطه، در حفظ و رشد ایمنی و سلامت شهروندان مشهود است.
مرجع :خبرگزاری فارس