قطع گاز 14 جايگاه CNG غيراستاندارد در تهران

Author:

مديرکل استاندارد استان تهران اعلام کرد که در جريان استانداردسازي جايگاه‌هاي CNG در اين استان طي يک ماه اخير انشعاب گاز 14 جايگاه ناايمن و غيراستاندارد قطع شده است.

مسلم بيات در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکيد بر اجراي ضوابط و مقررات استانداردهاي اجباري جايگاه‌هاي عرضه CNG و ايمن‌سازي و استانداردسازي اين جايگاه‌ها به منظور تامين سلامت و ايمني شهروندان، بيان کرد: در يک ماه گذشته بازرسان استاندارد با همکاري شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه تهران و شرکت گاز اين استان انشعابات گاز جايگاه‌هاي داراي نواقص بحراني در استان تهران قطع شد.

وي با اشاره بر اهميت رعايت الزامات استانداردهاي اجباري مرتبط با جايگاه‌هاي CNG، خاطر نشان کرد: مالکان کليه جايگاه‌هاي CNG فعال در شبکه توزيع سوخت بايد با تلاش در استانداردسازي تجهيزات مستقر در جايگاه‌ها و رفع نواقص جايگاه‌هاي تحت مالکيت براي اخذ گواهي تاييديه مربوطه در سال جاري از طريق اداره کل استاندارد استان تهران اقدام کنند.

مديرکل استاندارد استان تهران افزود: در غير اين صورت و در صورت داشتن نواقص بحراني گاز جايگاه قطع و با متخلفان طبق مقررات برخورد مي‌شود.

به گفته بيات، در طرح بازرسي ادواري جايگاه‌هاي CNG از آبان‌ماه پارسال تاکنون 48 جايگاه توسط بازرسان استاندارد بازرسي شده و ساير جايگاه‌هاي استان نيز در طول سال جاري بازرسي ادواري مي‌شوند