فناوری های نوین، صنعت سی ان جی را متحول خواهند کرد

Author:

تصور کنید که یک مخزن فلزی نوع یک با وزنی معادل نصف وزن مخزن های معمولی و ظرفیتی معادل سه برابر ظرفیت متداول در اختیار دارید. این مخزن پیمایش خودروی شما را بطور شگفت انگیزی افزایش خواهد داد و البته شما خودرویی با وزن کمتر خواهید داشت. در این صورت پیمایش خودروی شما چند برابر شرایطی خواهد بود که خودروی شما بنزین مصرف می کند !

اینها رویا نیست. این شرایطی است که محققین متعددی در دنیا بر روی آن کار می کنند و تا کنون نتایج قابل توجهی از این مطالعات بدست آورده اند.

به گزارش مجله صنعت CNG، یکی از روش های ذخیره سازی گاز طبیعی، روش ذخیره سازی گاز به صورت جذب شده می باشد. در این فرایند از جاذب های خاصی مانند کربن فعال در دمای اتاق و فشار 3.5 تا 4 مگا پاسکال استفاده می شود. . از این نوع ذخیره سازی می توان برای انتقال گاز یا در وسایل نقلیه استفاده نمود. وجود این مواد در داخل ظرف مورد نظر مانند مخزن سی ان جی، باعث افزایش میزان ظرفیت گنجایش مخزن می گردد. مقدار گاز طبیعی جذب شده به بازیابی شده (نسبت حجم به حجم) از پارامترهای مهم در طراحی این فرایند می باشد که بهترین ظرفیت از نظر اقتصادی برای جاذب مورد استفاده حدود 150 می باشد هنگامی که در این فرایند، گاز طبیعی به یک ماده جاذب متخلخل در فشار نسبتا کم (500 تا 600 PSI) و دمای محیط جذب می شود، مشکلات ناشی از فشار بالا و تغییرات دما نیز بشدت کاهش می یابد.

ngs-image-2

مقدار گاز جذب شده بستگی به فشار، دما و نوع جاذب استفاده شده در داخل مخزن سی ان جی دارد. از آنجا که این فرایند جذب، گرما زا . . . (ادامه در شماره بعدی مجله صنعت CNG)

به تازگی یک شرکت آمریکایی، نمونه موفقی از این مواد را در داخل مخازن سی ان جی کامپوزیتی مورد آزمون قرارداده است. نتایج اولیه فوق العاده اند : ظرفیت گنجایش گاز در مخزن حاوی مواد کربنی، چهار برابر مخزن مشابه بدون مواد کربنی است !

این نتایج فقط به معنی افزایش ظرفیت گاز داخل مخزن نیست. شما می توانید  مخازن سبک تر با مقاومت کمتر بسازید و گاز کمتری در آن ذخیره کنید. این به معنی کاهش فشار کاری و کاهش وزن و کاهش استحکام مکانیکی مخازن سی ان جی نیز خواهد بود. کاهش فشار مخزن سی ان جی یک معنی دیگر هم به دنبال دارد : شکل مخزن سی ان جی قابل تغییر نیز خواهد بود و . . . (ادامه در شماره بعدی مجله صنعت CNG)

بزودی این فناوری را می توان تقریبا در هر نوع سیستم ذخیره سازی گاز طبیعی، از جمله وسایل نقلیه CNG، ایستگاه های سوخت گیری، کامیون های حمل و نقل گاز طبیعی و مخازن ثابت ذخیره سازی گاز طبیعی استفاده نمود

 

منبع: www.cngmag.ir