عدم همکاری برخی سازمانها در اجرای استاندارد

Author:

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از عدم همکاری برخی سازمانها در اجرای استاندارد انتقاد کرد.

منصور جلایر در گفتگو با آراز خبر، اظهار داشت: استانداردسازی نیازمند تعامل سایر سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی مرتبط منجمله شهرداری است.

وی تصریح کرد: در بحث تجهیزات و زمین های بازی و آسانسور با شهرداری های شهرستان های استان و جایگاه های CNG با شرکت های نفت و گاز منطقه ای در ارتباط هستیم.

این مسؤول افزود: از اینرو عملکرد سازمان استاندارد از طریق کارشناسان و بازرسان در حد مطلوب گزارش شده است.

جلایر یادآور شد: اداره استاندارد در زمینه استانداردسازی، تقریبا تمام اقدامات را انجام داده ولی موردی که وجود دارد عدم همکاری بهتر سایر ادارات با استاندارد است.

وی اعلام کرد: علیرغم این موضوع عملکرد اداره استاندارد استان در بحث بازرسی از جایگاه های CNG معیار مصرف انرژی دارای رتبه نخست کشوری است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی ادامه داد: انتظار می رود ادارات در راستای صیانت از حقوق شهروندی، رفاه مردم و جلوگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر مالی و جانی همکاری و تعامل بیش تری داشته باشند.

جلایر اذعان داشت: در بحث صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور برخی از شهرداری های استان علیرغم قوانین و مقررات حاکم اقدام به صدور پایان کار بدون اخذ تاییدیه از اداره استاندارد می کنند.

وی افزود: در بحث تجهیزات تفریحی علیرغم پیگیری های مکرر در خصوص غیراستاندارد بودن تجهیزات بازی ثابت شهرداری ها اقدام خاصی در این خصوص از سوی شهرداری انجام نگرفته است.

منبع :آراز خبر