ظرفیت توزیع روزانه 45 میلیون متر مکعب CNG

Author:

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: در حال حاضر روزانه 21 میلیون متر مکعب CNG مصرف می شود این در حالی است که شرکت ملی پخش توانایی توزیع 45 میلیون متر مکعب از این محصول را دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، امیر وکیل زاده، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به مزایای CNG به عنوان سوخت پاک و سوخت سبز، می توان آن را در بسیاری از موارد جایگزین بنزین کرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش تصریح کرد: در صورتی که تقاضا برای مصرف CNG افزایش یابد و همچنین پروژه های بهینه سازی در حال اجرای شرکت ها و همچنین ستاره خلیج فارس به اتمام برسد تولید سوخت بیشتر از نیاز کشور خواهد بود و در نهایت صادرات بنزین محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه CNG، اظهار داشت: طی 10 سال گذشته تاکنون 2400 جایگاه CNG در کشور ساخته شده است این در حالی است که با وجود قدمت 80-90 ساله ایجاد جایگاه بنزین، تاکنون 3500 جایگاه بنزین در کشور تعبیه شده است و این نشان از پیشرفت طرح ایجاد جایگاه CNG دارد.

منبع: www.ana.ir