شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای ساخت جایگاه سی ان جی فراخوان داد

Author:

 

ابعاد ۱۲۰۰ متری زمین با بر ۲۵ متر، ترجیحاً معابر اصلی، نزدیکی به خطوط لوله گاز ۲۵۰ پوند، نزدیکی به برق فشار قوی، سرمایه کافی و تایید محل احداثتوسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از شرایط اولیه متقاضیان برای شرکت در این فراخوان است.

 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای ساخت جایگاه سی ان جی فراخوان داد.

به گزارش ایلنا، ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از پرداخت کارمزد ۶۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی برای کلانشهرها و ۴۰۰ ریال برای سایر شهرها درمدت هفت سال از مزایای این سرمایه گذاری قلمداد می‌شود.

ابعاد ۱۲۰۰ متری زمین با بر ۲۵ متر، ترجیحاً معابر اصلی، نزدیکی به خطوط لوله گاز ۲۵۰ پوند، نزدیکی به برق فشار قوی، سرمایه کافی و تایید محل احداثتوسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از شرایط اولیه متقاضیان برای شرکت در این فراخوان است.