سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده به روال عادی بازگشت

Author:

با وقوع زمین‌لرزه در استان‌های غربی کشور چهار جایگاه سوخت در استان کرمانشاه دچار آسیب شد که تاکنون از این چهار جایگاه سه جایگاه به مدار آمده و سوخت‌رسانی در استان کرمانشاه و منطقه سرپل ذهاب به روال عادی بازگشته است.

به گزارش سادس، پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه روزانه ۵۰ تن گاز مایع درون کپسول به مردم زلزله زده توزیع شده است. همچنین ۶۰۰۰ پیک نیک دو و نیم و پنج کیلویی در اختیار مردم گذاشته شده است.

در این زلزله چهار جایگاه سوخت در منطقه سرپل ذهاب آسیب دید که تاکنون سه جایگاه راه‌اندازی شده و یک جایگاه CNG به دلیل آسیب زیاد هنوز به مدار نیامده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از زمان وقوع زلزله تاکنون چهار میلیون لیتر نفت سفید در استان کرمانشاه توزیع شده است.

منیع: www.sades.ir