سه جایگاه عرضه CNG تعطیل شد

Author:

دولت بهار: مرتضی ابراهیمی مقدم گفت که اداره استاندارد تشخیص داده که جایگاه‌های مذکور دارای برخی موارد مغایر با استاندارد بوده‌اند و باید تعطیل شوند.

 

نود اقتصادی نوشت: دبیر انجمن صنفی سی ان جی ایران، تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی در میدان شوش و بزرگراه ایرانپارس در تهران را ناشی از عدم رعایت برخی موارد استاندارد دانسته است.

 

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» به تازگی زمزمه‌هایی دایر بر تعطیلی چند جایگاه عرضه سی ان جی در پایتخت به فضای رسانه‌ای راه یافته که در کنار دو جایگاه مورد اشاره گفته می‌شود که جایگاه عرضه سی ان جی بزرگراه حکیم هم مسدود شده باشد.

 

در حال حاضر، دستکم 2400 جایگاه سی ان جی در ایران وجود داشته که از این مقدار، 850 باب آن دو منظوره بوده و 250 باب دیگر هم تک منظوره است، بنابراین 1300 جایگاه باقی مانده تک منظوره بوده و متعلق به شهرداری‌های سراسر کشور است.

 

مرتضی ابراهیمی مقدم درگفتگو با «نود اقتصادی»اعلام کرده که اداره استاندارد تشخیص داده که دو جایگاه مذکور دارای برخی موارد مغایر با استاندارد بوده‌اند و احتمال داد که جایگاه عرضه سی ان جی بزرگراه حکیم هم شاید به همین دلیل مسدود شده باشد.

منبع: www.dolatebahar.com