سامانه ثبت نوبت در مراکز تست مخازن CNG (هیدرواستاتیک) راه اندازی شد

Author:

سامانه سراسری ثبت نام در مراکز مجاز تست مخازن CNG (هیدرواستاتیک) به نشانی www.cngazmoon.com راه اندازی شد. این سامانه باتوجه به اجباری بودن تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها برای دریافت معاینه فنی و اهمیت بازرسی دوره‌ای این مخازن طبق استاندارد ملی 9426 و 6792 ایجاد شده است.

سامانه سراسریمراکز مجاز تست مخازن CNGجهت ثبت نام تست هیدرواستاتیک مخازن CNG به نشانی www.cngazmoon.com راه اندازی شد.

باتوجه به اجباری بودنتست هیدرواستاتیک مخازن CNGخودروها برای دریافت معاینه فنی و اهمیت بازرسی دوره ای این مخازن طبق استاندارد ملی 9426 و 6792، سامانه اینترنتی cngazmoon.com راه اندازی گردید تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت هموطنان در مراکز تست از سو استفاده مراکز غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد.

کلیه مالکین خودروهای دوگانه‌سوزکه ملزم به دریافتبرچسب تست هیدرواستاتیکهستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتیcngazmoon.com آدرس مراکز مجاز تست در هر شهری را مشاهده و به صورت اینترنتی نوبت دریافت کنند.

ضمنا کلیه مراکز معرفی شده در سامانه دارای گواهینامه استاندارد ۶۷۹۲ و ۹۴۲۶ بوده و علاوه بر صدور تائیدیه تست هیدرو استاتیک در سامانه سیمفا، برچسب استاندارد ۹۴۲۶ مورد تایید جایگاههای CNG جهت نصب بر روی مخزن تحویل می‌شود.

همچنین امکان استعلام برچسب و گواهی سیمفا از طریق این سامانه وجود دارد و مراحل انجام کار تست از طریق پیامک اطلاع رسانی می‌شود.

منبع: www.roozno.com