راه‌اندازي مجدد جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده ملارد

Author:

با واگذاري امور و نظارت بر جايگاه عرضه CNG (گاز طبيعي فشرده) ملارد به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان البرز، اين جايگاه به عنوان پنجاه و يكمين جايگاه عرضه سوخت CNG استان البرز در مدار سوخت‌رساني قرار گرفت. توسلي، مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان البرز گفت؛ جايگاه CNG ملارد كه از سال 1390 و با شروع طرح عمراني شهرداري براي احداث پل شهداي ارتش تعطيل شده بود به همت مسوولان اين شركت و برگزاري جلسات مشترك با شركت گاز، سازمان اتوبوسراني و ادارات ذي‌ربط براي استفاده بهينه از امكانات، تجهيزات موجود و خدمت رساني به شهروندان پس از رفع مغايرت، بازسازي و بهسازي تجهيزات از ابتداي نيمه دوم سال جاري مجددا فعال شده و گاز طبيعي فشرده مورد نياز مراجعين را تامين و عرضه مي‌كند.

 

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=66577