دومين دوره آموزشي معيار مصرف انرژي برگزار شد

Author:

دومين دوره آموزشي در حوزه معيار مصرف انرژي، موتورخانه تاسيسات گرمايشي، تاسيسات گاز مايع LPG و جايگاه هاي CNG با حضور جمعی از معاونین ارزيابي انطباق، روسای ادارات اجراي استاندارد و كارشناسان حوزه معيار مصرف انرژي، موتورخانه ، تاسيسات گاز مايع LPG و جايگاه هاي CNG ادارات کل استانی برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست؛ دومين دوره آموزشي در حوزه معيار مصرف انرژي، موتورخانه تاسيسات گرمايشي، تاسيسات گاز مايع LPG  و جايگاه هاي  CNG  با حضور جمعی از معاونین ارزيابي انطباق، روسای ادارات اجراي استاندارد و كارشناسان حوزه معيار مصرف انرژي، موتورخانه ، تاسيسات گاز مايع LPG  و جايگاه هاي  CNG ادارات کل استانی برگزار شد.
 
پریچهر قزلباش، مديركل دفتر نظارت براجراي استاندارد معيارهاي مصرف انرژي و محيط زيست با اعلام این مطلب گفت: تشريح فرآيند اظهاريه انطباق DOC ، آشنایی با سامانه CNG ، بررسی پيش نويس روش اجرايي معيار مصرف انرژي و تاسيسات گاز مايع LPG و موتورخانه به صورت تئوري و عملي از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی است.
 
اين دوره آموزشی به مدت سه روز از شنبه تا دوشنبه (9 تا 11 تير) ادامه دارد.