دولت هزینه ای برای اجرای طرحهای بهینه سازی نمی پردازد

Author:

 وزیر نفت با بیان این که دولت و شرکت ملی نفت ایران هزینه ای برای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت نمی پردازند، گفت: اگر بتوانیم با اجرای این طرحها، نیم درصد نیز در تولید ناخالص کشور اثرگذار باشیم، کار بسیار بزرگی انجام شده است.

به گزارش مجله صنعت CNGبه نقل از شانا، بیژن زنگنه در روز یکشنبه ٢٢ فروردین ماه, در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به مسئولیتهایی که برای این شرکت تبیین شده است، گفت: در ٢,٥ سال گذشته بیشتر امور انجام شده در این شرکت مقارن با تصویب بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ بود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی براساس بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣ به وزارت نفت اجازه داد که از منابع حاصل از صرفه جویی سوخت برای بازپرداختهای طرحهای بهینه سازی انرژی استفاده کند.

وزیر نفت با تأکید بر این که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مجری طرحهای برنامه ریزی شده برای کاهش شدت انرژی نیست، ادامه داد: نقش این شرکت در اجرای این طرحها به عنوان محور، سازمان دهنده و ناظر است.

به گفته زنگنه، طرحهای نوسازی ناوگان برون شهری، ناوگان اتوبوسرانی درون شهری و نوسازی تاکسیها، توسعه حمل و نقل ریلی، افزایش کارآیی موتورخانه ها و برقدار کردن چاههای کشاورزی را از جمله طرحهای این شرکت است.

وی با اشاره به این که شرکت نفت و دولت هزینه ای برای طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت نمی دهند، اظهار کرد: طرحهای تعریف شده در این بخش باید سودآور و اقتصادی باشند.

وزیر نفت با تأکید بر این از طریق بند «ق» می توان تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کرد، تصریح کرد: اجرای طرحهای مصوب بهینه سازی مصرف سوخت افزون بر این که تأثیری بسزا در اقتصاد، محیط زیست و رضایتمندی مردم دارد سبب اشتغالزایی بالایی در کشور می شود.

زنگنه با بیان این که اصل مسئولیت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت خدمت به شرایط اقتصادی ایران و خارج کردن آن از رکود است، افزود: اگر بتوانیم با اجرای طرحهای کاهش شدت مصرف، نیم درصد نیز در تولید ناخالص کشور اثرگذار باشیم، بسیار کار بزرگی انجام شده است.

وی با اشاره به این که بیشتر باید به بخش اقتصاد طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت توجه شود، گفت: باید به طرحهای مصوب در این شرکت ملی نگاه کرد و به دنبال طرحهای غیراقتصادی نرفت.

به گزارش شانا، وزیر نفت روز چهارشنبه (١٨ فروردین ماه) طی حکمی علی وکیلی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مشاور خود منصوب کرده است.

منبع: www.cngmag.ir