دولت در سهمیه بندی بنزین جدی است

Author:
وزیر نفت از جدی بودن بحث احیای کارت سوخت و بررسی جدی دولت بر روی اعمال سهمیه بندی بنزین در کشور خبر داد.
میهن امروزیشنهادات وزارت نفت در مورد بنزین در جلسات کارگروه‌های اقتصادی دولت در حال بررسی است و سناریو‌های مختلفی برای بنزین مطرح شده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان با بیان اینکه “در حال حاضر بیشتر بحث‌ها در مورد بنزین است، زیرا گازوئیل وضعیت پیچیده‌تری دارد”، گفت: بحث احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی برای بنزین به‌طور جدی مطرح است.

وی افزود: انجام هر اقدامی در زمینه بنزین، در جهت کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابستگی به واردات است.

زنگنه تصریح کرد: اساس دولت بر این نیست که قیمت‌ها را افزایش دهد، اما می‌خواهد برای کسانی که بیشتر از سهمیه بنزین مصرف می‌کنند، فکری کند.

منبع: تسنیم