دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG برگزار شد

Author:

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت که دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG با حضور بیش از 50 نفر از بازرسان شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده و متقاضی دریافت مجوزهای لازم در سطح ملی برگزار شد.
پریچهر قزلباش افزود: این دوره آموزشی در سال جاری با همکاری پژوهشگاه استاندارد و یک شرکت صنعتی تشکیل شده است. وی خاطرنشان کرد: از سال 92 تا کنون 14 دوره در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده و تا پایان سال دوره های تخصصی دیگر در این زمینه برنامه ریزی شده است. وی ادامه داد: سازمان ملی استانداردر طول سال و به منظور استاندارد سازی جایگاه های CNG اقداماتی نظیر برگزاری این دوره های آموزشی، بر اساس استانداردهای بازرسی را تدارک دیده است. سازمان ملی استاندارد ایران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.